Duurzaam waterbeheer

AANLEGGEN BUFFERVOORZIENINGEN

Voor een gecontroleerde opvang van regenwater

Buffertoevoegingen vangen gecontroleerd het regenwater op. Ze vertragen dus de afvoer ervan. Een noodzaak bij zware stortbuien. Rivieren kunnen anders de massale watertoevloed onmogelijk slikken. Zo ontstaan overstromingen.

Recuperatie van regenwater

Afhankelijk van de situatie plaatsen wij bovengrondse bufferbekken of ondergrondse opslagputten. Als het kan zelfs met de nodige pompen. Hierdoor kunt u het regenwater recupereren.


Voorbeeldprojecten


OPEN
PROJECT DETAILS
Regenwatervoorzieningen, bestrating en elektrische laadpalen

OPEN
PROJECT DETAILS
Bouw, wegenwerken en waterbeheer

OPEN
PROJECT DETAILS
Herstellingswerken tijdens corona-tijden  

OPEN
PROJECT DETAILS
Waterdoorlatende bestrating met vertraagde lozing

OPEN
PROJECT DETAILS
Met wegverharding, regenputten en gerenoveerde riolering

OPEN
PROJECT DETAILS
Voorstudie leidt tot samenwerking

OPEN
PROJECT DETAILS
Open wadi en waterdoorlatende bestrating

OPEN
PROJECT DETAILS
Nieuwe bestrating, verlichting en riolering

OPEN
PROJECT DETAILS
Uitbreiding van parking in Niel

OPEN
PROJECT DETAILS
Vernieuwde riolering en bestrating rond datacenter

OPEN
PROJECT DETAILS
Nieuwe losplaats met regenwaterbuffer

OPEN
PROJECT DETAILS
Veiliger en toekomstgericht terrein

OPEN
PROJECT DETAILS
Waterbeheer via slibopvangputten, olie-afscheider en meetgoot

OPEN
PROJECT DETAILS
Vernieuwde riolering voor duurzame brandveiligheid.

OPEN
PROJECT DETAILS
Vernieuwde riolering en brandkranen plus verholen afvoergaten op privéterrein.

OPEN
PROJECT DETAILS
Duurzame aanleg riolering en ondergronds bufferbekken volgens strikte regels.

OPEN
PROJECT DETAILS
Hergebruik regenwater mogelijk door regenwaterbuffering.

OPEN
PROJECT DETAILS
Berekening en uitvoering waterbesparing door plaatsing buffer en infiltratie regenwater.

OPEN
PROJECT DETAILS
Hergebruik regenwater optimaal ingezet voor sanitair schoolgebouwen.

OPEN
PROJECT DETAILS
Belasting riolering voorkomen door uitgekiende studie en plaatsing regenwaterbuffer.

OPEN
PROJECT DETAILS
Nieuw containerpark hergebruikt regenwater na plaatsing bufferopvang.

OPEN
PROJECT DETAILS
De showroom en magazijnen kregen drie prefabputten voor buffering regenwater.

OPEN
PROJECT DETAILS
McDonalds koos voor een gescheiden rioolstelsel en dus voor (vet)vrije afvoerleidingen.

OPEN
PROJECT DETAILS
Bodemvervuiling voorkomen door de aanleg van kleimatten onder nieuwe betonpiste.

OPEN
PROJECT DETAILS
Buffer met opgevangen regenwater zorgt voor extra bluswater bij brand.

OPEN
PROJECT DETAILS
Open buffer aangewezen voor vertraagde lozing regenwater.

OPEN
PROJECT DETAILS
Waterbuffer staat brandweer toe om grote hoeveelheid water aan te wenden bij brand. 

OPEN
PROJECT DETAILS
Het duurzaam KMO-park in Duffel kreeg nieuwe bestrating en aangepaste riolering.