Duurzaam waterbeheer

VERWARMING VAN VELD- EN SPORTINFRASTRUCTUUR TEGEN IJSVORMING

Aangepast aan de noden van het sportveld

Sportveldverwarming is niet meer weg te denken bij heel wat buitensporten. Speelkalenders mogen namelijk geen slachtoffer meer zijn van strenge winters. Daarvoor zijn uw sportieve en commerciële belangen gewoonweg te groot geworden.

Duurzame technieken

Voor de aanleg van veldverwarming leggen wij al onze kennis en technische mogelijkheden in. Zeker als deze sportinfrastructuur voorzien is van duurzame energie, drainage en waterrecuperatie. Uiteraard aangepast aan wat uw sportveld nodig heeft.

Hergebruik grond- en dooiwater

Grond- en dooiwater kunt u eenvoudig opvangen. In de zomermaanden kunt u het opgevangen water terug hergebruiken voor tal van toepassingen. Denk maar aan de besproeiing van terreinen of het onderhouden van de infrastructuur.


Voorbeeldprojecten


OPEN
PROJECT DETAILS
Voorstudie leidt tot samenwerking