Duurzaam waterbeheer

WATERBEHANDELING

Water zonder olie- of vetresten richting riolering

Wij beseffen dat vervuild water een onvermijdelijk gevolg is bij heel wat bedrijfsprocessen. Olie- en/of vetresten belanden vaak op de bedrijfsvloer of -parking. Het goede nieuws? Dat u het vervuild water kunt zuiveren voor het de riolering ingaat.

Waterzuivering tot gewenste graad

Een combinatie van slibputten, een compacte, onafhankelijke waterzuiveringsinstallatie, en rietvelden bieden de oplossing. Samen met olie- en vetafscheiders. Wij installeren deze installaties zodat u het water kunt behandelen tot de gewenste zuiveringsgraad.


Voorbeeldprojecten


OPEN
PROJECT DETAILS
Regenwatervoorzieningen, bestrating en elektrische laadpalen

OPEN
PROJECT DETAILS
Naar bestrating met infiltratie, laadpalen en zonnepanelen

OPEN
PROJECT DETAILS
Voorstudie leidt tot samenwerking

OPEN
PROJECT DETAILS
Inox-meetgoot voor Citrique Belge

OPEN
PROJECT DETAILS
Nieuwe bestrating, verlichting en riolering

OPEN
PROJECT DETAILS
Vernieuwde riolering en bestrating rond datacenter

OPEN
PROJECT DETAILS
Nieuwe losplaats met regenwaterbuffer

OPEN
PROJECT DETAILS
Waterbeheer via slibopvangputten, olie-afscheider en meetgoot

OPEN
PROJECT DETAILS
Vernieuwde riolering voor duurzame brandveiligheid.

OPEN
PROJECT DETAILS
Extra regenwatertoevoer op daken ‘Dungelhoef’ en aansluiting op straatriolering.

OPEN
PROJECT DETAILS
Duurzame aanleg riolering en ondergronds bufferbekken volgens strikte regels.

OPEN
PROJECT DETAILS
Dé oplossing wanneer aansluiting op openbare riolering onmogelijk is.

OPEN
PROJECT DETAILS
McDonalds koos voor een gescheiden rioolstelsel en dus voor (vet)vrije afvoerleidingen.

OPEN
PROJECT DETAILS
Bodemvervuiling voorkomen door de aanleg van kleimatten onder nieuwe betonpiste.

OPEN
PROJECT DETAILS
Open buffer aangewezen voor vertraagde lozing regenwater.

OPEN
PROJECT DETAILS
Overstroomde parkings onmogelijk door infiltratie regenwater via harde kunststof bekken.

OPEN
PROJECT DETAILS
Geen algen en verfresten meer in de Schelde dankzij een ecologische afspuitplaats.