Infrastructuurwerken

AFSLUITINGEN, SLAGBOMEN EN STOOTPALEN

Heel wat toepassingen mogelijk

Draadafsluitingen, scheidingen in natuursteen of recuperatiematerialen zijn maar enkele van de toepassingen die mogelijk zijn bij het plaatsen van afsluitingen. Vooral de draadafsluitingen zijn aangewezen voor sportinfrastructuur, parkings en speelterreinen. Het verhoogt namelijk de veiligheid. Stootpalen plaatsen wij om gebouwen en constructies te beschermen voor aanrijdingen. Vaak voorzien we hierbij ook bijvoorbeeld wegenisverwarming, belijning en signalisatie. Afgesloten loszones kunnen we voorzien van een slagboom, al dan niet automatisch met telecom of batchsysteem.

Van voorstel tot uitvoering

Deze werken zijn voornamelijk aangewezen voor industriële klanten, openbare sectoren of sportclubs. We maken een voorstel nadat we de situatie en de noden in kaart brengen. Na overleg voeren we de plannen uit. Elke stap gebeurt onder de vleugels van Nature Solutions.


Voorbeeldprojecten


OPEN
PROJECT DETAILS
Regenwatervoorzieningen, bestrating en elektrische laadpalen

OPEN
PROJECT DETAILS
Naar bestrating met infiltratie, laadpalen en zonnepanelen

OPEN
PROJECT DETAILS
Met wegverharding, regenputten en gerenoveerde riolering

OPEN
PROJECT DETAILS
Voorstudie leidt tot samenwerking

OPEN
PROJECT DETAILS
Nieuwe losplaats met regenwaterbuffer

OPEN
PROJECT DETAILS
Vernieuwde riolering en brandkranen plus verholen afvoergaten op privéterrein.

OPEN
PROJECT DETAILS
Hergebruik regenwater mogelijk door regenwaterbuffering.

OPEN
PROJECT DETAILS
Albert Hein-parking uit waterdoorlatende verharding, met ondergronds infiltratiebed.

OPEN
PROJECT DETAILS
Veiligheid site opgedreven door extra stootpalen en verbreding wegenis.

OPEN
PROJECT DETAILS
3.000 m² nieuwe verharding laat regenwater probleemloos infiltreren.

OPEN
PROJECT DETAILS
Duidelijke belijning in magazijn zorgt voor veiligheid en rendement.

OPEN
PROJECT DETAILS
Aangelegde bestrating netjes aangekleed met zitmeubilair, vuilbakjes en fietsrekken.

OPEN
PROJECT DETAILS
Vlotte afwatering van vuil- en regenwater nu mogelijk door plaatsing pompputten. 

OPEN
PROJECT DETAILS
Probleemloze infiltratie regenwater van daken en drainage parkingoppervlakte.

OPEN
PROJECT DETAILS
Buffer met opgevangen regenwater zorgt voor extra bluswater bij brand.

OPEN
PROJECT DETAILS
Ophoging van volledig grasplein met duurzaam gerecycleerde materialen.  

OPEN
PROJECT DETAILS
Overstroomde parkings onmogelijk door infiltratie regenwater via harde kunststof bekken.