Over Nature Solutions

ONZE KLANTEN

Industriële eindklanten, industriebouwers en particulieren

Industriële klanten

Ondernemingen en bedrijven met (ver)bouwplannen kunnen rechtstreeks beroep op ons doen. Als betrouwbaar aanspreekpunt zorgen wij voor het ontwerp en uitvoering van uw watersysteem, infrastructuuraanpassingen, zuiveringstoepassingen van vervuild water, opslag van goederen en ecologische parkings, meetgoten, ...

Industriebouwers

Wij zijn voor heel wat industriebouwers een vaste partner voor het volledige pakket van grondwerken, riolering, waterbeleid en bestrating. Onze jarenlange ervaring, flexibiliteit en gespecialiseerde kennis zorgde voor het vertrouwen. Bij elk bouwproject werken wij de aangewezen timing en aanpak uit. We leveren een gedetailleerd as-built plan af.

Particulieren

Onze particuliere opdrachten bestaan voornamelijk uit oplossingen om het regen- en het afvalwater van elkaar te scheiden, het plaatsen van regenwaterputten voor hergebruik en recuperatie van regenwater, en het plaatsen van septische of infiltratievoorzieningen.

ENKELE TEVREDEN KLANTEN