Calculator overzicht

CALCULATOR CAPACITEIT KWS/OLIE AFSCHEIDER

Voer uw het debiet van hemelwateraanvoer en vuilwaterafvoer in en pas de belemmerings- en dichtheidsfactor aan (indien nodig) voor de berekening van de capaciteit van uw KWS/olie afscheider.
We gebruiken volgende berekeningsformule: NS = (Qr + Fx * Qs) * Fd

NS: Nuttige grootte (l/s)
Qr: Hemelwateraanvoer (l/s)
Fx: Belemmeringsfactor
Qs: Vuilwaterafvoer (l/s)
Fd: Dichtheidsfactor
(l/s)
(l/s)

30 DECEMBER 2021
Bij Nature Solutions – een bedrijf met een waterdichte service in duurzaam waterbeleid en infrastructuur – zijn we op zoek naar een voltij ...
Lees meer...

30 DECEMBER 2021
Bij Nature Solutions – een bedrijf met een waterdichte service in duurzaam waterbeleid en infrastructuur – zijn we op zoek naar een voltij ...
Lees meer...

17 DECEMBER 2021
Jaarlijks stelt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een rapport op over de kwaliteit en het verbruik van drinkwater in Vlaanderen. Hierbij worden de k ...
Lees meer...

17 DECEMBER 2021
Laten we even teruggaan in de tijd. Kennen jullie de wet van Moore? Simpel gezegd: elke twee jaar verdubbelt de rekenkracht van computers en worden co ...
Lees meer...

17 DECEMBER 2021
Sinds de zomer van 2021 is er sprake van de zogenaamde Blue Deal. Dit is het plan van de Vlaamse regering om de strijd met waterschaarste en droogte a ...
Lees meer...