Infrastructuurwerken

LAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE EN HYBRIDE WAGENS

Nature Solutions is een erkend installateur van oplaadpunten voor elektrische wagens en fietsen. Zowel ons eigen bedrijf als een aantal klanten voelde namelijk de nood om de batterijen op te laden. Hoe dat in zijn werk gaat?

Heel wat bedrijven investeren in een groener wagenpark. De verkoop van elektrische en hybride wagens is in 2016 fors gestegen, met maar liefst 50 en 75 procent. Op termijn wordt verwacht dat zowel directieleden als bedienden met elektrische wagens rondrijden.

Nature Solutions verzorgt, i.s.m. Electro Zwijsen, de plaatsing van oplaadpunten voor elektrische of (plug-in)hybride wagens. Zowel Zwijsen als Nature Solutions is een erkend installateur van oplaadpunten en dus gekwalificeerd voor zowel technische installaties als voor de reparatie en controle van de laadpalen.

We kunnen laadpalen voorzien bij al onze klanten. Bij de plaatsing van een laadpaal voorzien we ook de nodige infrastructuurwerken en nutsvoorzieningen. Op vlak van bestrating kunnen we wegmarkering aanbrengen, net als logo’s en signalisatieborden. Indien van toepassing denken we samen met u na over de eventuele heraanleg van groenzones.

Ook voor fietsen

Voor elektrisch fietsen bestaat er een variant in de vorm van wandcontactdozen. Ook die kan Nature Solutions bij u installeren. Voor meer informatie, neem vrijblijvend contact met ons op via 015 63 75 53 (van maandag t.e.m. vrijdag, van 8.30 tot 17u) of mail: info@naturesolutions.be.


Voorbeeldprojecten


OPEN
PROJECT DETAILS
Regenwatervoorzieningen, bestrating en elektrische laadpalen

OPEN
PROJECT DETAILS
Naar bestrating met infiltratie, laadpalen en zonnepanelen

OPEN
PROJECT DETAILS
Voorstudie leidt tot samenwerking

OPEN
PROJECT DETAILS
Nieuwe bestrating, verlichting en riolering

OPEN
PROJECT DETAILS
Veiliger en toekomstgericht terrein