Waterbeheer

Kies voor een gescheiden rioleringsstelsel

Voor regen- en afvalwater kan Nature Solutions een gescheiden aansluiting op de openbare riolering of open grachten voorzien. We raden ook het hergebruik van regenwater aan, gecombineerd met waterinfiltratie of vertraagde lozing ervan.

Waarom regen- en afvalwater van elkaar scheiden?

Renovatie- of nieuwbouwproject? Bekijk bij elke bouwkundige ingreep of u regen- en afvalwater kan scheiden. Als neerslag rechtstreeks in gemengde riolering belandt, heeft dat namelijk een negatief effect op de waterbalans. Regenwater verdunt afvalwater zodanig dat het moeilijker gezuiverd kan worden.

Daar kunnen we samen een stokje voor steken met een gescheiden rioleringsstelsel. Dat verbetert niet alleen de kwaliteit van rivieren en stromen, de scheiding van de riolering kan ook wateroverlast voorkomen.

Hoe installeert Nature Solutions een gescheiden riolering?

Een regenwaterput om wateroverlast te vermijden

Om wateroverlast te vermijden, raden we aan om regenwaterputten te installeren. Hemelwater kan namelijk op verschillende manieren van pas komen. U kan het gebruiken als:

  • als spoelwater in uw sanitair
  • als bluswater
  • om uw (bedrijfs)wagens te kuisen

Nature Solutions zet hiervoor de systemen op. Een wasserette, carwash, tank cleaning...: het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Samen bekijken we wat mogelijk is op maat van uw bedrijf.

Wadi aanleggen

Nature Solutions kan voor nieuwbouw ook afzonderlijke rioolstelsels voor regen- en afvalwater plaatsen. We kunnen regenwater dan laten terechtkomen in buffer- en opslagvoorzieningen, zoals een open watervoorziening of wadi. Zo'n grote plas water kan langzaam infiltreren in de bodem.

Bufferbekken

Bij bestaande gebouwen scheiden we eerst het regenwater van het afvalwater. Het regenwater gaat daarop richting de bufferinstallatie. U kan opteren voor bovengrondse voorzieningen, die makkelijk te onderhouden zijn. Maar ook ondergronds kan u regenwater opslaan.

Een regenwaterfilter

Hoe u het regenwater dan kan aanwenden? Simpel: met de nodige pompen tussen put en kraan. Een regenwatersysteem kan het water via een regenwaterfilter naar uw leidingen laten lopen. Het is dan enkel nog aan u om uit te dokteren waar u het water nodig heeft.

Stel, u gaat met ons in zee. Hoe gaat dit dan in zijn werk?


Nature Solutions werkwijzeVoorbeeldprojecten

Vernieuwde riolering en brandkranen plus verholen afvoergaten op privéterrein.
Extra regenwatertoevoer op daken ‘Dungelhoef’ en aansluiting op straatriolering.
Duurzame aanleg riolering en ondergronds bufferbekken volgens strikte regels.
Berekening en uitvoering waterbesparing door plaatsing buffer en infiltratie regenwater.
Advies en vlekkeloze aanleg van duurzame openbare wegenis met riolering.  
Dé oplossing wanneer aansluiting op openbare riolering onmogelijk is.
Nieuw containerpark hergebruikt regenwater na plaatsing bufferopvang.
McDonalds koos voor een gescheiden rioolstelsel en dus voor (vet)vrije afvoerleidingen.
Massafrit voldoet nu aan Mechelse eisen om regen- en vuilwater te scheiden.
Het duurzaam KMO-park in Duffel kreeg nieuwe bestrating en aangepaste riolering.
Na herstellingswerken van de riolering volgde de aanleg van een ecologische parking.
Bodemvervuiling voorkomen door de aanleg van kleimatten onder nieuwe betonpiste.
Aangelegde bestrating netjes aangekleed met zitmeubilair, vuilbakjes en fietsrekken.
Probleemloze infiltratie regenwater van daken en drainage parkingoppervlakte.
Hergebruik regenwater mogelijk na plaatsing gescheiden rioolstelsel en regenwaterput.
Plaatsing van osmosetanks, meetgoot en automatisch verwarmde piste in vier dagen.
Geen algen en verfresten meer in de Schelde dankzij een ecologische afspuitplaats.
Waardering voor ontwerp en realisatie van volledige regenwaterrecuperatiesystemen.​