Infrastructuur

Waterdoorlatende bestrating

Waterdoorlatende bestrating op uw parking of oprit

Wij bestraten een (bedrijven)terrein met waterdoorlatende verharding. Of het nu gaat om een particuliere oprit, een groot bedrijfsterrein, een parking van supermarkten of verkavelingen.

Wanneer en waarom kiezen voor waterdoorlatende bestrating?

Als u uw bedrijfsterrein of parking (her)aanlegt, kan u opteren voor waterdoorlatende bestrating. Bestratingsmateriaal verbeterde de laatste jaren namelijk enorm op milieutechnisch vlak. Er zijn ook premies voor wie bestaande verhardingen in beton of asfalt definitief uitbreekt.

Hoe legt Nature Solutions waterdoorlatende bestrating aan?

Waterdoorlatende verharding

Bij waterdoorlatende bestrating voorzien we een zandbed, waarop u kan opteren voor verschillende materialen. Klinkers, beton en asfalt klinken u ongetwijfeld bekend in de oren. Maar wij werken ook met waterdoorlatende verharding, zoals grasdal en grind. Via de fundering wordt het water dan gebufferd en vertraagd geloosd.

Asfalt of klinkers

Asfalt en klinkers kunnen we trouwens ook in waterdoorlatende vorm aanbieden. Bij de fabricage van dit poreus materiaal gebruikt men een grotere zandkorrel. Daardoor zijn er heel fijne openingen, waar druppels door kunnen sijpelen.

In vergelijking tot klassieke klinkers of beton groeit er minder onkruid langs waterdoorlatende klinkers. De absorberende stenen houden door hun grove structuur namelijk meer groensluier vast. Enkel als de voegen verstopt zitten, moet een hogedrukreiniger zijn werk doen.

Bedrijventerrein

Uw bedrijventerrein kunnen we dus op een duurzame manier (her) aanleggen. Daarbij houden we rekening met de veiligheid (vluchtheuvels, rijrichtingen...) en waterdoorlatende doeleinden (parking, brandwegen...).

Bij het aanpassen of aanleggen van riolering, infiltratie- of buffervoorzieningen, moet de verharding van het bedrijfsterrein wel altijd even wijken. Na de werken leggen wij die terug aan. We bekijken daarbij samen de mogelijkheden tot (duurzame) herinrichting.

Stel, u gaat met ons in zee. Hoe gaat dit dan in zijn werk?


Nature Solutions werkwijzeVoorbeeldprojecten

Vernieuwde riolering en brandkranen plus verholen afvoergaten op privéterrein.
Extra regenwatertoevoer op daken ‘Dungelhoef’ en aansluiting op straatriolering.
Berekening en uitvoering waterbesparing door plaatsing buffer en infiltratie regenwater.
Veiligheid site opgedreven door extra stootpalen en verbreding wegenis.
Albert Hein-parking uit waterdoorlatende verharding, met ondergronds infiltratiebed.
Advies en vlekkeloze aanleg van duurzame openbare wegenis met riolering.  
3.000 m² nieuwe verharding laat regenwater probleemloos infiltreren.
Nieuwe kantoorgebouwen kregen knap afgewerkte parkings en omgeving.
Bescherming tegen beschadigde kiwibessen van tuinbouwbedrijf Varom.
Nieuw containerpark hergebruikt regenwater na plaatsing bufferopvang.
McDonalds koos voor een gescheiden rioolstelsel en dus voor (vet)vrije afvoerleidingen.
Massafrit voldoet nu aan Mechelse eisen om regen- en vuilwater te scheiden.
Het duurzaam KMO-park in Duffel kreeg nieuwe bestrating en aangepaste riolering.
Na herstellingswerken van de riolering volgde de aanleg van een ecologische parking.
Bodemvervuiling voorkomen door de aanleg van kleimatten onder nieuwe betonpiste.
Open buffer aangewezen voor vertraagde lozing regenwater.
Aangelegde bestrating netjes aangekleed met zitmeubilair, vuilbakjes en fietsrekken.
Ophoging van volledig grasplein met duurzaam gerecycleerde materialen.  
Buffer met opgevangen regenwater zorgt voor extra bluswater bij brand.
Probleemloze infiltratie regenwater van daken en drainage parkingoppervlakte.
Afbraak oude loodsen voor een nieuw clubhuis met een parking uit hergebruikte betonplaten.
Overstroomde parkings onmogelijk door infiltratie regenwater via harde kunststof bekken.
Geen algen en verfresten meer in de Schelde dankzij een ecologische afspuitplaats.