arrow

Gescheiden riolering

Een gescheiden riolering scheidt het regen- en afvalwater voor het in de openbare riolering of in open grachten terechtkomt. Door zo’n scheiding te voorzien kan u het regenwater ook hergebruiken, in combinatie met waterinfiltratie of vertraagde lozing ervan.

Renovatie- of nieuwbouwproject? Bekijk bij elke bouwkundige ingreep of u regen- en afvalwater kan scheiden. Als neerslag namelijk rechtstreeks in de gemengde riolering belandt, heeft dat een negatieve impact op de waterbalans. Want regenwater verdunt afvalwater zozeer dat het moeilijker gezuiverd kan worden. Daar kan u een stokje voor steken met een gescheiden rioleringsstelsel. Dat verbetert niet alleen de kwaliteit van rivieren en stromen, maar kan ook wateroverlast voorkomen. Maar hoe installeren we dit precies?

Een regenwater­put om water­overlast te vermijden

Vermijd wateroverlast door regenwaterputten te installeren. Hemelwater wordt daarin opgevangen en kan op verschillende manieren van pas komen. U kan dit water gebruiken om:

  • Uw sanitair door te spoelen
  • Te blussen
  • Uw (bedrijfs)wagens schoon te maken
  • Uw planten water te geven

U kiest wat u met dit water precies wilt doen. Op basis daarvan zetten wij hiervoor de nodige systemen op. Denk hierbij aan een wasserette, carwash, tank cleaning… Er zijn tal van mogelijkheden. Samen bekijken we wat mogelijk is voor uw bedrijf.

Regenwater­filter installeren

Om het regenwater te kunnen aanwenden, dient het echter wel gefilterd te worden. Bij een regenwatersysteem worden de nodige pompen tussen de regenwaterput en de kraan geplaatst. Zo kan het water via een regenwaterfilter naar uw leidingen lopen. Het is dan enkel nog aan u om te beslissen waarvoor u dit water wilt gebruiken.

Wadi aanleggen

Ook voor nieuwbouw kunnen we een gescheiden riolering voorzien. Zo kan het regenwater terechtkomen in buffer- en opslagvoorzieningen, zoals een open watervoorziening of wadi. De plas water die hier gevormd wordt, kan nadien langzaam infiltreren in de bodem.

Regenwater bufferen

Bij bestaande gebouwen scheiden we eerst het regenwater van het afvalwater. Hierbij gaat het regenwater richting de bufferinstallatie. U kan opteren voor bovengrondse voorzieningen – die makkelijker te onderhouden zijn – maar u kan ook kiezen om het regenwater ondergronds op te slaan.

Hoe gaat het in zijn werk als u met ons in zee gaat?

Geïnteresseerd in een gescheiden riolering op maat voor uw terrein?

Contacteer ons

Realisaties