arrow

Waterafvoer en meetgoten

Dankzij waterafvoer wordt afvalwater naar een bepaalde plek geleid. Om hierbij een inschatting te kunnen maken van uw afvalwater en het debiet daarvan, kan u opteren voor een meetgoot. Zo’n meetgoot garandeert u een exacte meting wanneer u afvalwater loost via een openbare afvoer.

Voor bepaalde sectoren plaatsen we meetgoten op het bedrijfsterrein. Want meten is weten! Ook bij slimme waterafvoer waarbij vuilwater wordt opgevangen en vertraagd geloosd wordt, staat meten centraal. Het is dé manier om eenvoudig en nauwgezet de waterlozing te meten.

Maar waarom zou u opteren voor een meetgoot? Een meetgoot doet uw kosten dalen, aangezien u hierdoor de kosten van afvalwaterafvoer beter kan inschatten en controleren. Afhankelijk van uw vooropgestelde doel en gewenste meetbereik, bevelen wij u de ideale meetgoot aan. We voorzien een meetgoot volledig op maat van uw noden.

Een handig overzicht van onze meetgoten vindt u in onze maat- en typeringstabellen.

Waterverbruik meten

Het debiet van het afvalwater wordt met een meetgoot gemeten door een vernauwing in de goot. Deze vernauwing stuwt het water op en creëert het effect van een flessenhals. Op die plek plaatsen we een watermeter die dient om de capaciteit van het industrieel afvalwater te meten.

Kleine en grote meetgoten

Meetgoten bestaan in verschillende vormen en maten. Zo bestaan er vlakke en parabolische meetgoten met verscheidene profielen en maten. Nature Solutions levert kleine of grote meetgoten aan, volledig volgens uw noden. Een meetgoot plaatsen is namelijk altijd maatwerk. We berekenen het debiet door de daling of stijging van de waterhoogte. Als de bodemplaat ook maar een beetje afhelt, zal dat grote gevolgen hebben voor de meting.

Bereken het type meetgoot dat u nodig heeft

Renovatie en vernieuwing

Heeft u al een meetgoot? Dan kunnen we deze ook renoveren en vernieuwen. Er mogen namelijk geen hindernissen aanwezig zijn voor het afgevoerde water. Zelfs een klein beetje bezinksel – van vuil bijvoorbeeld – kan de meting al sterk beïnvloeden. En dat terwijl het net de bedoeling is om een nauwgezette meting en controle van de waterlozing mogelijk te maken.

Onderhoud

Om stipte en correcte metingen te garanderen, is het onderhoud van uw meetgoten ontzettend belangrijk. Door regelmatig onderhoud – zo’n één à twee keer per jaar – voorkomt u meetproblemen. Bij zo’n onderhoud zorgen we ervoor dat uw meetgoten voldoen aan onderstaande voorwaarden.

  • Langs- en dwarsligging in waterpas
  • Loodrechte, evenwijdige wanden en keel (de keel leggen we in het verlengde van het afvoerkanaal)
  • Een vlakke en symmetrische toestroom van water ter hoogte van het meetpunt
  • Leegloop bij nuldebiet

Hoe gaat het in zijn werk als u met ons in zee gaat?

Geïnteresseerd in waterafvoer en meetgoten op maat voor uw terrein?

Contacteer ons

Realisaties