arrow

Het belang van duurzaam waterbeheer

Hittegolven, overstromingen en bosbranden komen jaarlijks meer en meer voor in Europa. Ook bij ons. Sinds 2017 kregen we in Vlaanderen al meerdere keren te maken met lange droogteperiodes die leiden tot een daling van het grondwaterniveau.

Bij de inrichting van het landschap en bebouwde gebieden werd hier lang geen rekening mee gehouden. Zelfs vandaag wordt er nog te weinig aandacht aan besteed. Want ondanks de betonstop, breiden verharde gebieden nog steeds uit. Daardoor raken grondwaterlagen stilaan uitgeput, terwijl water net onze meest waardevolle grondstof is.

Gelukkig is het nog niet te laat. Met een gescheiden rioleringsstelsel, waterinfiltratie en waterbuffer maken we bij Nature Solutions graag het verschil!