arrow

Water­infiltratie

Waterinfiltratie zorgt ervoor dat regenwater langzaam kan doorsijpelen in de bodem. Bebouwde gebieden laten vaak geen regenwater door, waardoor het water via de riolering wordt afgevoerd. Als het echter heel hard of lang aan één stuk regent, kan de riool de hoeveelheid regenwater niet aan. Regenwater moet langzaam in de bodem kunnen infiltreren om daadwerkelijk opgenomen te kunnen worden.

Water infiltreren kan op veel verschillende manieren. Nature Solutions legt boven- of ondergronds de meest geschikte infiltratievoorzieningen aan, zodat het water ook hier gestaag in de bodem kan trekken. Dat is goed voor het grondwaterniveau, dat jaar na jaar daalt. Er is in Vlaanderen nu namelijk veel meer verharding aanwezig dan vroeger. Aan de hand van een werfbezoek en een voorstudie bekijken we wat voor u de beste opties zijn om in te zetten op waterinfiltratie.

Bereken uw infiltratie­capaciteit

Infiltratie­putten en –riolering

Een infiltratieriolering zorgt ervoor dat regenwater in de bodem kan trekken. Een waterdoorlatende bodem kan zo het regenwater vertraagd opnemen en de grondwaterlagen aanzuiveren. Wanneer u de juiste buffervolumes en infiltratieoppervlaktes respecteert, ontlast de infiltratie via putten, buizen of kratten eveneens de pieken bij regenval. Op die manier worden de waterlopen niet overbelast. Om te weten wat u net nodig hebt, kan u terecht bij Nature Solutions voor een uitgebreide voorstudie. Bent u nu al benieuwd naar meer? Bereken dan meteen wat u nodig hebt via de calculator voor infiltratie- en buffercapaciteit.

Slimme waterputten en -bekkens met sensoren

Vandaag de dag weten we redelijk accuraat waar en wanneer een zware regenbui gaat vallen. Daarop kan u uw waterbeheer afstemmen. Hoe dat mogelijk is? Simpel, door de plaatsing van sensoren in regenwaterputten of bufferbekken. Daarmee kan u anticiperen op zware regenval en wateroverlast overkomen.

Het rioleringsplan

De exacte inplanting van regenwaterputten, infiltratievoorzieningen en/of bufferbekkens met vertraagde lozing maken deel uit van het gehele rioleringsplan. En dat plan maken we volledig op maat. We bestuderen samen het watervolume in liter en het infiltratieoppervlak.

Een regenwaterpomp installeren

Op grote bedrijfsterreinen is een gravitaire afvloeiing van regen- of vuilwater niet altijd mogelijk. De afstanden van en naar de riolering zijn namelijk erg groot. Daardoor komt de leiding soms te diep uit op de straataansluiting. Dat hoogteverschil vangen wij op door een pompput te installeren. Zo’n pompput of wervelventiel kan ook dienen om water vertraagd te lozen of loskades leeg te pompen. Een duurzame ingreep, die past binnen solide waterbeheer.

Hoe gaat het in zijn werk als u met ons in zee gaat?

Geïnteresseerd in waterinfiltratie voor uw terrein?

Contacteer ons

Realisaties