arrow

Bepaal de capaciteit van uw afscheider

Voer het debiet van uw hemelwateraanvoer en vuilwaterafvoer in en pas de belemmerings- en dichtheidsfactor aan indien nodig. Bereken zo de capaciteit van uw olie- en/of KWS-afscheider.

We gebruiken volgende formule voor de berekening: NS = (Qr + Fx * Qs) * Fd

NS: Nuttige grootte (l/s)
Qr: Hemelwateraanvoer (l/s)
Fx: Belemmeringsfactor
Qs: Vuilwaterafvoer (l/s)
Fd: Dichtheidsfactor

Hemel­wateraanvoer (Qr)

Belemmerings­factor (Fx)

Vuilwater­afvoer (Qs)

Dichtheid (Fd)

Start uw berekening
calculator

Uw waterkwaliteit optimaliseren? Nature Solutions helpt u graag met uw waterzuivering.

Neem contact op met ons