Waterbehandeling

Waterzuivering: afvalwater zuiveren tot de gewenste graad

Ook op vlak van waterbehandeling voorziet Nature Solutions systemen die uw afvalwater zuiveren. Met een waterzuiveringsinstallatie kan u ervoor zorgen dat het opgevangen water een optimale kwaliteit bereikt.

Waarom water zuiveren?

Onbehandeld water kan schade berokkenen aan uw installaties en dus uw budget. Het goede nieuws? Dat u het vervuild water kunt zuiveren voor het de riolering ingaat. Efficiënte waterbehandeling is in die fase absoluut noodzakelijk om het af te voeren of te hergebruiken.

Hoe zuivert Nature Solutions uw (afval)water?

Vervuild water zuiveren

Water is onmisbaar tijdens tal van bedrijfsprocessen. Het kan gaan om spoelwater, proceswater, koelwater… Wij beseffen dat vervuild water een onvermijdelijk gevolg is van industriële technieken. Maar we willen niet dat olie- en/of vetresten op de bedrijfsvloer of -parking belanden.

De oplossing? Een combinatie van slibputten, rietvelden en een compacte, onafhankelijke waterzuiveringsinstallatie bieden de oplossing. Samen met vet- en olieafscheiders zorgen ze voor de nodige reiniging.

Waterzuivering tot de gewenste graad

Nature Solutions kan dit alles inplanten zodat u water kunt behandelen tot de gewenste zuiveringsgraad. Hoe hoger de gevraagde kwaliteit, hoe meer stappen we zullen ondernemen om het afvalwater te zuiveren.

Of u nu nood heeft aan ontijzering, nitraatverwijdering, ontharding, omgekeerde osmose… Een waterzuiveringsstation kan wegfilteren wat eruit moet, of deeltjes toevoegen die zuiveren.

Wateranalyse

We doen altijd de nodige analyses en metingen, zodat uw waterhuishouding minstens voldoet aan de wettelijke normen. Waterbehandeling verlengt trouwens ook de levensduur van machines en leidingen.

Dankzij onze jarenlange ervaring op vlak van waterbehandeling weten we als geen ander welke systemen geschikt zijn voor uw bedrijf. Optimaliseer daarom nu de samenstelling van het door u gebruikte water. De kwaliteit van uw productieproces kan er alleen maar wel bij varen.

Stel, u gaat met ons in zee. Hoe gaat dit dan in zijn werk?


Nature Solutions werkwijzeVoorbeeldprojecten

Extra regenwatertoevoer op daken ‘Dungelhoef’ en aansluiting op straatriolering.
Duurzame aanleg riolering en ondergronds bufferbekken volgens strikte regels.
Dé oplossing wanneer aansluiting op openbare riolering onmogelijk is.
McDonalds koos voor een gescheiden rioolstelsel en dus voor (vet)vrije afvoerleidingen.
Bodemvervuiling voorkomen door de aanleg van kleimatten onder nieuwe betonpiste.
Open buffer aangewezen voor vertraagde lozing regenwater.
Overstroomde parkings onmogelijk door infiltratie regenwater via harde kunststof bekken.
Geen algen en verfresten meer in de Schelde dankzij een ecologische afspuitplaats.