arrow

Vertraagde lozing op elk terrein

In een optimaal waterbeleidsplan zijn er drie stappen die u kan volgen. Allereerst kijkt u naar het hergebruik van water en de mogelijkheden hiervan. U zorgt er zo voor dat u minder leidingwater gaat verbruiken, maar wel alle watertoepassingen kan behouden. Zo kan u gebruik maken van regenwater voor toiletten, leidingen in de tuin en meer. Wanneer u dan minder leidingwater gebruikt, kan u er bovendien voor zorgen dat de grondwaterreserves worden aangevuld. Het regenwater dat u over hebt, kan u op eigen terrein laten infiltreren. Hierdoor worden de grondwaterreserves aangevuld maar blijft ook uw grond er prachtig bijliggen.

Water­infiltratie

Via verschillende infiltratievoorzieningen kan u het water laten infiltreren zodat het geleidelijk aan in de bodem kan trekken. Maar niet elke bodem laat dit toe. Het is daarom noodzakelijk om een infiltratieproef uit te laten voeren. Nature Solutions voorziet dit bij de voorstudie van uw terrein. Indien hieruit blijkt dat infiltreren geen optie is, kan u opteren voor vertraagde lozing. Ook hierbij ontlast u de riolering en de openbare waterlopen.

Bij vertraagd lozen spaart u de waterlopen bij een hevige regenval. Op die manier krijgen deze waterlopen meer tijd en ruimte om al het regenwater te laten infiltreren. U ontlast de waterlopen op piekmomenten en geeft de bodem hierdoor ook meer tijd om het water optimaal op te nemen.

Verschillende mogelijkheden bij vertraagd lozen

Bij vertraagd lozen hebt u verschillende opties. Zo kan u kiezen voor gravitaire of mechanische lozing, en dit boven- en/of ondergronds. Allereerst dient er een buffer geplaatst te worden op het dak of terreinoppervlak waar u het water wilt opvangen. Hier wordt dan boven- of ondergronds een waterbuffer gebouwd. De buffer kan voorzien worden van een knijpleiding, wervelventiel of mechanisch systeem met pompen. Met de vertraagde lozing zal het opgevangen water met een ingesteld debiet doorstromen naar de waterlopen. De vernauwing in de knijpleiding, de spiraal in het wervenventiel of het debiet van de mechanische pompen zullen ervoor zorgen dat de afvloei van het water in de juiste hoeveelheden verloopt. Wanneer er dan een overschot aan water gecreëerd wordt, vangt de buffer dit op. Bij vertraagde lozing met behulp van pompen kan u eenvoudig het debiet aanpassen of eventueel waterhergebruik in een verdere fase op elkaar afstemmen.

Kortom: water bufferen kan met bufferbekkens of opslagputten, en als het nodig is zelfs met de nodige pompen. Bufferen brengt bovendien heel wat voordelen met zich mee dankzij de bijkomende vertraagde lozing.

Betere bodemkwaliteit, minder overstromingen

Waterbuffers zijn de ideale oplossing om waterhergebruik of vertraagde lozing vlot te laten verlopen. Dankzij infiltratie kan het opgevangen water effectief in de bodem dringen. En dat is niet alles! Water bufferen is ook een goede voorzorgsmaatregel tegen overstromingen. Bij zware buien kunnen rivieren en stromen de massale watertoevloed moeilijk of niet slikken. Vaak treden ze daardoor buiten hun oevers waardoor overstromingen ontstaan. Dit kan u tegengaan door aan de hand van waterbuffers het regenwater op te vangen en tijdelijk op te slaan.

Hoe gaat het in zijn werk als u met ons in zee gaat?

Geïnteresseerd in vertraagde lozing op uw terrein?

Contacteer ons

Realisaties