arrow

Voorstudie

Vooraleer we uw bedrijfsterrein, -parking of -grond onder handen nemen, voeren we een voorstudie uit om elk detail ervan in kaart te kunnen brengen. Een voorstudie is niet gratis, maar als we de opdracht mogen uitvoeren, wordt ze in mindering gebracht. Bovendien verdient u duurzame waterbeheer-, waterbehandelings- en infrastructuuroplossingen dubbel en dik terug, want kwaliteit komt steeds bovendrijven.

Waarom heeft u een voorstudie nodig?

U krijgt ongetwijfeld te kampen met extra wettelijke verplichtingen i.v.m. uw waterhuishouding omwille van nieuwe – of te vernieuwen – milieu- of bouwvergunningen. Bij nieuwe projecten ondersteunen wij architecten en studiebureaus met het gedeelte watertoets. We gaan mee denken over alternatieven en mogelijkheden om water te besparen, grijs- en regenwater te ontkoppelen en water vertraagd te lozen of infiltreren.

Hoe pakken wij een voorstudie aan?

Wij gaan bij nieuwe of bestaande projecten onder andere na hoeveel water u kan bufferen, infiltreren, hergebruiken en/of filteren. We houden hierbij rekening met de wettelijke verplichtingen en stellen u zo de beste oplossing voor, welke de eigen belangen en noden ondersteunt.

Bij veel bedrijven is het grijs- en regenwater niet ontkoppeld, ondanks dat de desbetreffende gemeente verplicht is dit uit te voeren. We brengen bij een voorstudie in kaart hoe het huidige rioleringsstelsel is aangelegd. Vervolgens ontkoppelen we het stelsel zodat het grijs- en regenwater alsnog gescheiden aangesloten kunnen worden.

De betonstop klinkt u waarschijnlijk wel bekend in de oren. Voor bepaalde bestratingen zijn er vaak waterdoorlatende verhardingen verplicht. Wij bekijken voor u de verplichtingen, de toepassingen en mogelijke alternatieve aanpassingen.

Hoe gaat het in zijn werk als u met ons in zee gaat?

Wilt u ook zo’n gedetailleerde en nauwkeurige voorstudie laten uitvoeren door Nature Solutions?

Contacteer ons