arrow

Waterzuivering

Met een waterzuiveringsinstallatie kan u ervoor zorgen dat het opgevangen water een optimale kwaliteit bereikt. Onbehandeld water kan namelijk schade berokkenen aan uw installaties, wat onnodige kosten met zich meebrengt. Het vervuilde water kan echter gezuiverd worden vooraleer het de riolering ingaat. Efficiënte waterbehandeling is in die fase absoluut noodzakelijk om het afvalwater af te voeren of te hergebruiken. Bovendien verlengt waterbehandeling de levensduur van de machines en leidingen. Door de waterkwaliteit te optimaliseren, verbetert u ook de kwaliteit van het productieproces. Maar hoe pakken we dit aan bij Nature Solutions?

Afvalwater zuiveren

In tal van bedrijfsprocessen is water onmisbaar. Het kan hierbij gaan om spoelwater, proceswater, koelwater… Vervuild water is dan ook vaak een onvermijdelijk gevolg van industriële technieken die water verbruiken. Desondanks is het niet de bedoeling dat dit afvalwater met eventuele olie- en/of vetresten onbehandeld in de riolering terechtkomt.

De oplossing? Een combinatie van slibputten, rietvelden en een onafhankelijk en kleinschalige waterzuiveringsinstallatie. Samen met olie- en vetafscheiders zorgen ze voor de nodige reiniging van het vervuilde water.

Waterzuivering tot de gewenste graad

Nature Solutions plant alles zo in zodat u water kunt behandelen tot de gewenste zuiveringsgraad. Hoe hoger de gevraagde kwaliteit, hoe meer stappen we ondernemen om het afvalwater te zuiveren. Een waterzuiveringsstation kan wegfilteren wat uit het water moet, maar ook deeltjes toevoegen die zuiveren. Nature Solutions zorgt voor waterzuivering op maat van uw bedrijf met een waterkwaliteit die voldoet aan uw wensen. Of u nu nood hebt aan ontijzering, nitraatverwijdering, ontharding of omgekeerde omose.

Wateranalyse

Opdat uw waterhuishouding minstens voldoet aan de wettelijke normen, doen we altijd de nodige analyses en metingen. Op basis van deze analyse en onze jarenlange ervaring weten we precies welke systemen geschikt zijn voor uw bedrijf.

Hoe gaat het in zijn werk als u met ons in zee gaat?

Geïnteresseerd in waterzuivering op uw terrein?

Contacteer ons

Realisaties