arrow

Water bufferen

Door regenwater te bufferen, kan u het water bij hevige regenval even ophouden waarna u het vertraagd kan lozen. Hierdoor krijgt de bodem de tijd om het water op te nemen en wordt de grond verrijkt, wat de bodemkwaliteit ten goede komt.

Water bufferen biedt u veel voordelen. Zo is buffering noodzakelijk voor hergebruik, infiltratie en vertraagde lozing van water. De grootte van de buffer wordt gekozen aan de hand van de benodigde hoeveelheden. Dit verschilt bijvoorbeeld naargelang de oppervlakte van uw dak of terrein. Het is belangrijk om hierbij de wetgeving te bekijken. Hierin staan namelijk richtlijnen over de hoeveelheden die gebufferd mogen worden. Gebufferd water dient dan ook nuttig ingezet te worden. In sommige gevallen moet u zelfs een verklaring afleggen over het gebruik van uw waterbuffer. Kortom, uw verklaring dient onderbouwd te zijn met een goed afgebakend gebruik. Het zou namelijk voor problemen zorgen als iedereen zomaar massa’s regenwater voor zichzelf houdt, zonder enig nuttig hergebruik. Op die manier zouden de grondlagen niet aangevuld worden, wat slecht is voor ons milieu.

Bereken uw buffercapaciteit

Bufferen voor hergebruik

Regenwaterrecuperatie is niet alleen milieuvriendelijk, ook uw portemonnee heeft er baat bij. Dankzij een lagere waterfactuur heeft u de kost van een regenwaterput al snel terugverdiend. En door regenwater te recupereren, kan u deze factuur zelfs halveren.

Met pompsystemen kan u het opgevangen regenwater hergebruiken. Bij Nature Solutions bekijken we steeds wat voor u het meest interessante systeem is om water op te pompen. We doen niet alleen simulaties op lange termijn, maar zetten ook in op de allernieuwste technologieën. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een slimme regenwaterput die aan de hand van sensoren wateroverlast of droogte kan beperken.

Slimme regenwaterputten verlichten het werk van het rioolstelsel. Een vertraagde lozing of infiltratievoorziening kan u een regenwaterput namelijk gecontroleerd laten leeglopen. Als het KMI zware neerslag voorspelt, kan deze vertraagde lozing of infiltratie – al dan niet automatisch – ruimte maken in de regenwaterputten. Hierdoor komt al dit water niet rechtstreeks in de waterlopen of riolering terecht. Nadien verrijkt het eerder opgevangen regenwater de bodem op een tempo dat de waterlopen kunnen volgen. Een win-winsituatie!

Met een voorstudie kunnen we bovendien een perfecte berekening maken van wat uw behoeften zijn. U kan het water filteren wanneer nodig of meteen gebruiken bij zaken waar de waterkwaliteit minder van belang is, zoals bij het sproeien van uw tuin. Wanneer u dit water gebruikt voor uw bedrijfsproces en machines, kan het nadien met de rest van het vuilwater opnieuw gefilterd en nogmaals hergebruikt worden in andere toepassingen.

Bufferen voor infiltratie

Afhankelijk van de situatie kunnen wij boven- of ondergrondse bufferbekkens voorzien. Deze bekkens zorgen voor infiltratiemogelijkheden voor het aanvullen van grondwaterreserves. Bovengronds kan dit een regenwatertank zijn, maar ook een vijver met kleilaag. Deze bovengrondse voorzieningen zijn makkelijk te onderhouden en controleren.

U kan ook opteren voor ondergrondse opslagputten. Net als bufferbekkens kunnen deze deel uitmaken van een modern en duurzaam ontwerp.

De inhoud van de bufferbekkens of opslagputten varieert, maar kan oplopen tot tienduizenden liters. Dankzij deze waterbuffers kan u verder aan de slag met infiltratie of vertraagde lozing. Hierdoor komen lager gelegen gebieden niet onder water te staan, maar kan het water vertraagd infiltreren in de bodem. Het opgevangen regenwater kan u bovendien ook recupereren. Zo zorgt u voor een optimaal waterbeleid en kan u zo veel als mogelijk het regenwater dat opgevangen werd hergebruiken.

Bufferen voor vertraagd lozen

U kan een buffer ook gebruiken om de waterlopen te ontlasten bij hevige regenval. Zo krijgt de bodem meer tijd om het water op te nemen, waardoor de grondlagen beter worden aangevuld.

Meer weten over vertraagd lozen?

Lees hier meer

En nu?

Wanneer bovenstaande zaken zo goed mogelijk ingevuld zijn, sluiten we de overloop van het regenwater aan op een open waterloop of op de openbare – idealiter gescheiden – riolering.  En zo draagt u voor altijd uw steentje bij aan een watervriendelijke toekomst!

Hoe gaat het in zijn werk als u met ons in zee gaat?

Geïnteresseerd om regenwater te bufferen op uw terrein?

Contacteer ons

Realisaties