arrow

Regenwater­recuperatie

Regenwater opvangen en hergebruiken is meer dan ooit een must. Opgevangen regenwater kan op allerlei manieren gebruikt worden, afhankelijk van de noden van uw bedrijf. En op die manier kan uw drinkwaterverbruik tot wel de helft dalen.

Aangezien water niet altijd van drinkwaterkwaliteit moet zijn om te kunnen gebruiken, is het bijna de logica zelve om regenwater op te vangen en te recupereren. Ondanks dat dit water niet geschikt is als drinkwater, kan het wel gebruikt worden voor verschillende bedrijfsprocessen. Maar hoe gaan we juist aan de slag om waterrecuperatie bij u te voorzien?

Bereken hier wat u kan besparen

Regenwater filteren en zuiveren

Met enkele simpele ingrepen kan u regenwater filteren en zuiveren. Het is bovenal belangrijk dat het gerecupereerde regenwater nergens in contact komt met drinkwater. Alle leidingen moeten gescheiden zijn zodat het drinkwater niet vervuild wordt. Dankzij duurzame en innovatieve systemen die aansluiten op uw bedrijfsprocessen is dit perfect mogelijk. Met pompen wordt het water gebracht naar waar het nodig is.

Bij Nature Solutions beschikken we over verscheidene filtersystemen die gespecialiseerd zijn in omgekeerde osmose en zoutelektrolyse. Hierdoor kan u regenwater tot drinkwater filteren. Dit drinkwater dient echter dagelijks gemonitord te worden, waardoor het niet tot drinkwater gelabeld wordt. Dit water is met behulp van deze filtersystemen wel van uitstekende kwaliteit.

Regenwater­putten

Door regenwater op te vangen en te hergebruiken, ziet u uw waterfactuur aanzienlijk dalen. Daarom opteert u zowel bij een nieuwbouw als bij verbouwingen best voor een regenwaterput met veel inhoud. Daarnaast verschilt de prijs van een grote regenwaterput niet zo hard van die van een kleinere put.

Let hierbij wel op dat er in uw bouwvergunning of via de gemeente eisen zijn waaraan u moet voldoen voor het bezitten van een regenwaterput. Zo kan de gemeente een minimum en maximum hoeveelheid inhoud van deze put bepalen. Ook in uw bouwvergunning kunnen hierover richtlijnen genoteerd staan. Deze eisen werden opgesteld doordat in vele regenputten het water blijft staan en geen goed hergebruik gedefinieerd kan worden. Check dus zeker de vergunningen, verplichtingen en richtlijnen van uw gemeente of netwerkbeheerder.

Waterbuffers

Naast een regenwaterput kan u best ook een waterbuffer voorzien, want we hebben weinig overschot aan water. Het grondwaterpeil blijft namelijk dalen. Daarom kan u best kiezen voor een regenwaterinstallatie.

Om deze daling tegen te gaan, wordt regenwaterrecuperatie sterk aangemoedigd en in sommige gevallen zelfs verplicht. Een buffervoorziening is daarnaast makkelijk te integreren in een nieuwbouw. Bij een renovatie doen we graag een voorstudie en maken we plannen op maat van uw bedrijf.

Hoe gaat het in zijn werk als u met ons in zee gaat?

Geïnteresseerd in regenwater­recuperatie op uw terrein?

Contacteer ons

Realisaties