arrow
Gescheiden riolering Regenwaterrecuperatie Water bufferen Waterafvoer en meetgoten Waterdoorlatende bestrating Waterinfiltratie Waterzuivering

Voorstudie voor wateroplossingen

 

Nature Solutions maakt geregeld voorstudies voor bedrijven. We bestuderen dan bijvoorbeeld of we uw riolering gescheiden kunnen afkoppelen, zoals we dat in januari deden voor ijsfabrikant ‘Crème de la crème’ in Hasselt.

De stad Hasselt eiste onder meer dat het lozingsdebiet gemeten zou worden. We hebben daarom een plan van aanpak voorgesteld met gerichte ingrepen op de huidige situatie en een meetgoot, waardoor men kan monitoren wat werkelijk geloosd wordt.

Studiewerk bij renovatie

Ook bij renovatie kan Nature Solutions het nodige studiewerk verrichten. Dat deden we in maart voor IMMO BIT in Willebroek. We bekeken of een gebouw in hun KMO-zone regenwater (beter) kon opvangen en/of hergebruiken.

We werkten een studie uit waarin we alle mogelijkheden op vlak van infiltratie en verplichte aanpassingen stonden. Daarbij werd rekening gehouden met de maatregelen die de overheid oplegt inzake regenwater.

Mee aan de tekentafel

In februari waren we ook aan de slag bij een bedrijf dat wil uitbreiden. Samen met het architectenbureau overliepen we alle mogelijkheden voor een zo duurzaam mogelijk waterbeleid. We werkten mee de pre-build plannen uit. Zo deden we voorstellen voor bufferingfiltering en vertraagde lozing. Ook bekeken we de bestaande pompputten.

Bij dit alles zorgden we voor kostenramingen en voorzagen we alle nodige informatie rond filtering, kws-afscheiders en vertraagde lozing met knijpleiding of pompsysteem. Er zal aanzienlijk veel water hergebruikt kunnen worden, wat de watertoets in de omgeving positief beïnvloedt.

Of een voorstudie geld kost? Ja, maar als we de opdracht uiteindelijk ook mogen uitvoeren, wordt ze in mindering gebracht.

Plannen rond waterbeheer? Belof mail ons dan, zodat we samen kunnen bekijken wat de mogelijkheden zijn. Tel. 015 63 75 53 (van maandag t.e.m. vrijdag, van 8.30 tot 17u) of mail: info@naturesolutions.be.