arrow
Gescheiden riolering Regenwaterrecuperatie Water bufferen Waterdoorlatende bestrating Waterinfiltratie Waterzuivering

Regenwater opvangen in wadi’s

Klant: Baltimore Aircoil

Type klant: Industriële eindklant

Opleveringsdatum: 20.10.2020
Oplossing(en)Regen- en afvalwater scheiden Water bufferen Waterinfiltratie Regenwaterrecuperatie Waterzuivering Waterdoorlatende bestrating

 

Op het Europees hoofdkwartier van Baltimore Aircoil, in Heist-op-den-Berg, belandde te veel regenwater in de riolering. We dachten daarom een nieuw waterbeleidsplan uit voor het bedrijf, overigens wereldleider in producten voor koeling en thermische ijsopslag.

Samen met studiebureau Tauw zetten we dit waterbeleidsplan om naar de praktijk. Er komen in de komende maanden drie zones met open wadi’s. Dat zijn bovengrondse infiltratievoorzieningen – wadi staat voor ‘Water Afvoer door Drainage en Infiltratie’. Dankzij die wadi’s kan het regenwater infiltreren in de bodem op de bedrijvensite.

Regenwater bufferen en infiltreren

Een eerste fase van de werken is intussen afgerond. Door het plaatsen van een pompput kunnen we aan vertraagde lozing doen. Voor die vertraagde lozing bufferen we regenwater. Het water kan dan op een later tijdstip in de bodem infiltreren. Het opgevangen water kan ook gerecupereerd worden. Daarbij zorgen we voor de nodige waterzuivering, zodat het water ook kan dienen voor bedrijfsprocessen.

De volgende fase van de werken vatten eind september aan. We voorzien onder meer een vloeistofdichte afstoompiste met KWS-afscheider. Die laatste verhindert en vermindert de hoeveelheid koolwaterstoffen in het afvalwater. Op deze piste kan men dan ook aan de slag met het opgevangen regenwater, dat Baltimore kan hergebruiken om bijvoorbeeld haar machines af te stomen.