Waterbeheer

Waterinfiltratie of vertraagde lozing van regenwater

Regenwater moet langzaam in de bodem kunnen infiltreren. Daarom leggen wij onder verharde oppervlaktes een infiltratiebed aan. Onder een bedrijfsparking, bijvoorbeeld.

Waarom moet regenwater langzaam infiltreren?

Door je regenwater te laten infiltreren, geeft u het de kans om gestaag de grond in te dringen. Dat is goed voor het grondwaterniveau, dat jaar na jaar daalt. Er is in Vlaanderen namelijk ook veel meer verharding dan voorheen.

Hoe zorgen we voor waterinfiltratie?

Infiltratierioleringen en infiltratieputten

Infiltreren kan op heel wat verschillende manieren. Met een infiltratieriolering bijvoorbeeld, die de afvoer van regenwater afremt. Water lozen doet u namelijk best altijd op het tempo van de bodem.

Tijdens zware regenval kan u dankzij een infiltratieput in beton water opslaan. Zo wordt de opnamecapaciteit van de bodem minder op de proef gesteld. Eens rivieren en stromen de stortbuien hebben verteerd, kan u het opgeslagen regenwater vertraagd lozen.

Sensoren in bufferbekken

Vandaag de dag weten we preciezer waar en wanneer een zware bui gaat vallen. Daarop kan u uw waterbeheer aanpassen. Hoe dat mogelijk is? Simpel: door de plaatsing van sensoren in regenwaterputten of bufferbekken. Daarmee kan u anticiperen op zware regenval en wateroverlast voorkomen.

Rioleringsplan

De exacte inplanting van regenwaterputten, infiltratievoorzieningen en/of bufferbekken met vertraagde lozing maken verplicht deel uit van uw rioleringsplan. Dat maken we op uw maat. We bestuderen dan ook samen het volume in liters en het infiltratieoppervlak.

Regenwaterpomp installeren

Op grote bedrijfsterreinen is een gravitaire afvloeiing van regen- of vuilwater soms niet mogelijk. De afstanden van en naar de riolering zijn erg groot. Daardoor komt de leiding soms te diep uit op de straataansluiting.

Dat hoogteverschil vangen wij op door het installeren van een pompput. Zo’n pompput of wervelventiel kan ook dienen om water vertraagd te lozen, of loskades leeg te pompen. Een duurzame ingreep, die past binnen solide water management.

Stel, u gaat met ons in zee. Hoe gaat dit dan in zijn werk?


Nature Solutions werkwijzeVoorbeeldprojecten

Duurzame aanleg riolering en ondergronds bufferbekken volgens strikte regels.
Berekening en uitvoering waterbesparing door plaatsing buffer en infiltratie regenwater.
Belasting riolering voorkomen door uitgekiende studie en plaatsing regenwaterbuffer.
Albert Hein-parking uit waterdoorlatende verharding, met ondergronds infiltratiebed.
Advies en vlekkeloze aanleg van duurzame openbare wegenis met riolering.  
3.000 m² nieuwe verharding laat regenwater probleemloos infiltreren.
Nieuwe kantoorgebouwen kregen knap afgewerkte parkings en omgeving.
Uitvoering correcte aansluiting, optimalisatie en piekfijn onderhoud.
De showroom en magazijnen kregen drie prefabputten voor buffering regenwater.
Nieuw containerpark hergebruikt regenwater na plaatsing bufferopvang.
Vlotte afwatering van vuil- en regenwater nu mogelijk door plaatsing pompputten. 
Na herstellingswerken van de riolering volgde de aanleg van een ecologische parking.
Bodemvervuiling voorkomen door de aanleg van kleimatten onder nieuwe betonpiste.
Open buffer aangewezen voor vertraagde lozing regenwater.
Buffer met opgevangen regenwater zorgt voor extra bluswater bij brand.
Probleemloze infiltratie regenwater van daken en drainage parkingoppervlakte.
Overstroomde parkings onmogelijk door infiltratie regenwater via harde kunststof bekken.