arrow
Particulier Waterinfiltratie

Plaatsing van een regenwater­opvangsysteem om de watertoestroom de baas te blijven

Klant: Particulier Tervuren

Type klant: Particulier

Opleveringsdatum: 01.02.2022
Oplossing(en)Waterinfiltratie

 

Bij een particuliere klant in Tervuren onderzochten we een lekkage in de kelder. Langsheen de keldermuur was er een aanzienlijke infiltratie van water bij regenval. Onze eerste stap was een grondige camera-inspectie en het rioleringsstelsel in kaart brengen. We zochten een oplossing op maat en beslisten aan de hand van de verkregen resultaten om het oppervlaktewater verder weg van de woning op te vangen en de regenafvoer om te leiden.

We zorgden voor een afkoppeling van het regenwater op een bestaande grijswaterlijn. Maar dat was niet genoeg. Er waren namelijk ook verzakkingen tegen de kelderwand door de grond- en oppervlaktestroom van het water. Om dit probleem te verhelpen vulden we de zones onder de bestaande verharding op met schuimbeton.

Dankzij de omleiding van de riolering en de snelle opvang van het oppervlaktewater zullen de keldermuren voortaan gespaard blijven van waterinfiltratie.