arrow

Het laatste nieuws over water

Water is tegenwoordig een hot topic. Naast onze commerciële activiteiten zetten we bij Nature Solutions ook sterk in op sensibilisering en correcte informatieverspreiding. Hier kan u steeds terecht voor de meest recente wateractualiteit en de allerlaatste Nature Solutionsnieuwtjes!

Nieuws

7 OPTIES VOOR EEN DUURZAMER WATERVERBRUIK

(Speciale bijlage in De Standaard: “de kracht van water”, interview met Jurgen van Rompaey, zaakvoerder van Nature Solutions)

Het belang van een verantwoord waterverbruik wordt steeds duidelijker. De behoefte aan proper water is groot bij de industrie en gezinnen, zowel nu als in de toekomst. Dit vraagt om een structurele oplossing, waar al wie bouwt aan kan bijdragen. De optimalisatie van het waterbeleid van een onderneming houdt niet enkel voordelen in op het vlak van het milieu, ook economisch kan het op lange termijn aar- dig wat winsten opleveren. Wij zetten zeven mogelijkheden op een rij.

1. Mindergebruik van leidingwater dankzij gescheiden afvoer van regen- en afvalwater

Een nieuwbouw kan worden voorzien van afzonderlijke rioolstelsels voor het regen- en afvalwater. Het regenwater gaat naar de bufferen opslagvoorzieningen. Bij bestaande gebouwen wordt het regenwater eerst van het afvalwater gescheiden, waarna ook dan het regenwater richting de bufferinstallatie gaat. Dit regenwater kan dan worden gebruikt voor bedrijfsprocessen.

2. Overstromingenvoorkomenmet ondergrondse buffervoorzieningen

Tijdens zware stortbuien mag het water niet meteen doorstromen naar de rivieren, want zo gaat het verloren en zorgt het voor overlast. Buffertoevoegingen vertragen de afvoer van regenwater. Dit kan in de vorm van bovengrondse bufferbekkens of ondergrondse opslagputten. Nadien kan het regenwater worden gerecupereerd en gebruikt.

3. Infiltratie of vertraagde lozingvan regenwater: goed voor het aanvullen van de grondwaterlaag

Het overtollige water in bufferbekkens of opslagputten moet langzaam in de bodem kunnen infiltreren om geen overstromingen te geven. Onder verharde oppervlaktes wordt daarom best een infiltratiebed aangelegd. Ook een vertraagde lozing is een mogelijkheid. De plaatsing van een pompput of wervelventiel is hierbij een uitstekende manier om het opgeslagen water vertraagd in de boden te laten sijpelen.

4. Opgevangen regenwater: ideaal als sproeiwater, spoelwater, koelwater,…

Nog beter dan het vertraagd lozen, is de recuperatie van het verzamelde regenwater in bufferbekkens of opslagputten voor verschillende toepassingen binnen het bedrijfsproces. Daarnaast is regenwater onder andere ook handig als spoelwater in toiletten,voor de bewatering van groen, als brandwater en het reinigen van voertuigen.

5. Waterbehandeling: eenwettelijke verplichting

Bedrijfsprocessen en de reiniging van voertuigen zorgen voor vervuild water dat olie en/of vetresten bevat. Vooraleer dit water naar de riolering vloeit, kan het grotendeels gezuiverd worden via een combinatie van slibputten, een compacte waterzuiveringsinstallatie, rietvelden en olie- en vetafscheiders.

6. Meetgoten maken slimme waterlozing mogelijk

Een bedrijf wordt belast op de verhouding tussen het gebruik van leidingwater en de lozing van water. Een meetgoot aan het bedrijfsterrein is de manier om eenvoudig en toch nauwgezet de waterlozing te meten én zo ook te controleren.

7. Slimme infrastructuurwerken zijn fundamenteel in een duurzaam waterbeleid

Door van bij de start van een project aandacht te hebben voor de waterproblematiek is integratie mogelijk die winst oplevert in de portemonnee én voor het milieu. Maar er is nog meer winst te halen. Zo zorgt wegverwarming voor veilige loskades en op- en afritten, blijven bedrijventerreinen dankzij waterdoorlatende bestrating toegankelijk en worden ongevallen voorkomen.

Lees de hele bijlage bij De Standaard: open de link hieronder

Bijlage(n)

LR_Bundel_DeKrachtVanWater_DS_2015.pdf