arrow

Het laatste nieuws over water

Water is tegenwoordig een hot topic. Naast onze commerciële activiteiten zetten we bij Nature Solutions ook sterk in op sensibilisering en correcte informatieverspreiding. Hier kan u steeds terecht voor de meest recente wateractualiteit en de allerlaatste Nature Solutionsnieuwtjes!

Nieuws

DE STAND VAN WATER IN 2020

Jaarlijks stelt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een rapport op over de kwaliteit en het verbruik van drinkwater in Vlaanderen. Hierbij worden de kwaliteits- en kwantiteitscijfers die de Vlaamse waterbedrijven aanleveren uitgebreid onderzocht. Uit het rapport van 2020 blijkt dat de drinkwaterkwaliteit in 99,48% van de gevallen van goede kwaliteit is. Daarnaast blijft het verbruik van drinkwater in Vlaanderen stabiel.

De kwaliteit van ons drinkwater op de rooster

Om de kwaliteit van het drinkwater in Vlaanderen te bepalen, nemen waterbedrijven een aantal stalen die nadien grondig onderzocht worden. Daarnaast volgen zij ook de concentratie van 208 verschillende pesticiden in ons drinkwater op.

De resultaten hiervan tonen aan dat de drinkwaterkwaliteit in 2020 nog steeds goed is. Dit is echter wel met een korrel zout te nemen. Er zijn namelijk een aantal zaken die op het vlak van drinkwaterkwaliteit in Vlaanderen in het oog gehouden dienen te worden. Vooral de waarden aan lood en bepaalde pesticiden moeten goed worden opgevolgd.

Natuurlijk zijn waterbedrijven verplicht om meteen te melden wanneer de kwaliteit van het water niet voldoet aan de vooropgestelde regels. Maar een goede drinkwaterkwaliteit wil niet zeggen dat het water vrij is van afvalstoffen. Kraanwater zal altijd een bepaald niveau aan afvalstoffen bevatten, maar zolang het bepaalde grenswaarden niet overschrijdt, wordt dit bestempeld als drinkbaar water.

Idealiter voeden we ons lichaam met zuiver water zonder al deze afvalstoffen en vol gezonde mineralen. Om ervoor te zorgen dat u deze overtollige afvalstoffen uit uw water kan filteren, stellen we in 2022 met So Nature dé filteroplossing voor bij u thuis voor. Deze filter haalt de afvalstoffen uit uw water, zodat u kan genieten van perfect zuiver drinkwater. Om er daarnaast voor te zorgen dat uw drinkwater rijk is aan mineralen, bieden we vanaf 2022 ook waterflessen met edelstenen aan. Maar daarover binnenkort graag meer!

Het drinkwaterverbruik onder de loep

De eigen productie van drinkwater in Vlaanderen is in 2020 gestegen. Het drinkwater wordt hierbij geproduceerd uit grond- of oppervlaktewater. Maar waar gaat dit water nu juist naartoe?

In Vlaanderen wordt het overgrote deel – ongeveer 60% – van het drinkwater geleverd aan huishoudens. In 2020 komt het verbruikt per persoon per dag neer op zo’n 88 liter water, wat iets hoger is dan in 2019. Als we kijken naar het waterverbruik tussen 2011 en 2020 blijkt dit wel tamelijk stabiel te zijn.

Daarnaast is er in 2020 iets minder water geleverd aan niet-huishoudelijke klanten zoals bijvoorbeeld bedrijven. Dit valt vooral te wijten aan de covid-pandemie, waardoor er meer thuiswerk en minder bedrijfsactiviteiten plaatsvonden.

Wat in dit jaar nog opvalt, zijn een aantal zeer hoge dagverbruiken. Deze worden gelinkt aan enkele warme periodes zonder neerslag tussen mei en augustus. De maandgemiddelden in deze periode lagen namelijk hoger dan het maximale waterverbuik van de vorige 5 jaar.

Ondanks dat de cijfers van de kwaliteit en het verbruik in 2020 positief waren, is het nog steeds belangrijk dat we bewuster en duurzamer omgaan met ons drinkwater. Want water – en vooral drinkbaar water – is en blijft van onschatbare waarde.