arrow
Waterinfiltratie

Een duurzaam waterbeleid voor Algeco: part 2

Klant: Algeco
Type klant: Industrieel
Website: https://www.algeco.be/nl
Opleveringsdatum: lopend project
Oplossing(en): Waterinfiltratie

Het vervolg! Algeco heeft recentelijk in samenwerking met de provincie Limburg en Olaerts Architecten uit Genk een voorstudie laten uitvoeren door ons voor een geavanceerd waterbeleidsplan. Deze stap was noodzakelijk aangezien Algeco in een industriële zone ligt waar de Schoebroek regelmatig grote hoeveelheden water moet verwerken. Als oplossing is er een uitgebreid infiltratiesysteem geïmplementeerd dat de bestaande regenwaterafvoer (RWA)-riolering aanzienlijk ontlast. Dit systeem maakt gebruik van betonnen kamers en pompen die het water naar een infiltratiebed leiden. Daarnaast is er een nood-bypass gerealiseerd voor een gravitair afvoersysteem. Het merendeel van het RWA zal vanaf nu de grond infiltreren. Er is ook extra capaciteit gecreëerd met een buffer van 60 m3 en de transformatie van de bestaande putten naar een extra 40 m3 voor het hergebruik van regenwater. De ene helft van het water zal gebruikt worden om de units af te stomen en de andere helft voor sanitaire voorzieningen.

Om de grond afkomstig van de uitgravingen ter plaatse te kunnen verwerken, zorgden we voor de profilering van het opslagterrein. Hier werd kalk ingefreesd tijdens de voorbije natte maanden en voorzagen we een nieuw steenpuinpakket met drainage.