arrow
Industrieel Waterinfiltratie

Uitbreiding van het terrein bij Brouwerij Haacht

Klant: Brouwerij Haacht – Boortmeerbeek
Type klant: Industrieel
Website: https://haacht.com/nl-BE
Opleveringsdatum: 30.03.2024
Oplossing(en): Wateropvang, waterinfiltratie

Brouwerij Haacht is al meer dan 125 jaar de meest prominente bierproducent van Vlaams-Brabant. Onlangs hebben ze besloten hun opslagruimte uit te breiden, en we zijn vereerd dat ze ons hebben ingeschakeld voor dit project, waardoor we een kleine bijdrage hebben geleverd aan deze rijke geschiedenis.

Het terrein vergroten vereiste ook een uitbreiding van de bestaande prefab betonplaten. We voorzagen deze van wateropvang in verborgen betongoten, die vervolgens naar een KWS-afscheider werden geleid. Daarna plaatsten we een ondergronds infiltratiebekken, waardoor de extra verharding zo min mogelijk invloed heeft op het bestaande rioleringssysteem. Dankzij de open voegen en het infiltrerende legbed en fundering kan zelfs een deel van de verharding als waterdoorlatend worden beschouwd.

Op deze manier optimaliseert de brouwerij haar interne processen en hanteert ze een bewustere benadering ten opzichte van het waterbeleid. Het doel? Hun rijke geschiedenis nog vele jaren voort te zetten.