arrow
Industrieel Waterafvoer en meetgoten

Upgrade bij Lonza: van een Venturi-meetgoot naar een parabolische meetgoot!

Klant: Lonza Bornem
Type klant: Industriële eindklant
Website: https://www.lonza.com
Opleveringsdatum: 31.08.2023
Oplossing(en): Waterafvoer en meetgoten

Aangezien ze bij Lonza in Bornem instaan voor belangrijke zaken m.b.t. farmacie en supplementen, is het van uiterst belang om de afvalstroom van het water juist te kunnen monitoren.

De meetgoot van Lonza was dringend aan renovatie of zelfs vervanging toe. De wanden en de betonkamer van de meetgoot waren in slechte staat aangezien men tot het uiterste is gegaan om de lozing van productiewater tot een minimum te beperken. Met de Venturi-meetgoot konden de lage debieten ook niet correct gemeten worden.

Daarom schakelden we over naar een parabolische meetgoot. Om dit tot een goed einde te brengen, dienden we de oude goot in zijn geheel uit te breken en renoveerden we de hele betonkamer. De kamer werd volledig hersteld en we brachten bovendien ook een coating aan zodat de wanden beschermd zijn tegen niet alledaags productiewater.

Alles werkt naar behoren en ze kunnen bij Lonza nu ook veel nauwkeuriger meten welke debieten ze lozen. Het voordeel hiervan? Ze betalen door deze upgrade van hun meetgoot minder aan de rioolbeheerders via hun waterfactuur. Win-win!