arrow
Gescheiden riolering Regenwaterrecuperatie Water bufferen

Water bufferen en regenwater hergebruiken

Klant: Algeco

Type klant: Industriële eindklant

Opleveringsdatum: 15.09.2021
Oplossing(en)Regen- en afvalwater scheiden Water bufferen Regenwaterrecuperatie

 

In september ging Nature Solutions langs bij Algeco in Paal, een bedrijf gespecialiseerd in (semi)permanente huisvestigingsoplossingen en modulaire units. Naar aanleiding van een aanzet van de gemeente maakten we een voorstudie van de site.

Regenwater opvangen en nuttig inzetten

Het doel van deze voorstudie was het uitwerken van een plan van aanpak om 400 m3 regenwater vertraagd te lozen. Dit water wordt tijdelijk opgeslagen in bufferbekkens of ondergrondse putten. Nadien kan het vertraagd geloosd worden waardoor het water meer tijd krijgt om in de bodem te dringen.

Daarnaast zal dit regenwater gebruikt worden voor de sanitaire noden van het bedrijf. In de toekomst kan dit regenwatergebruik uitgebreid worden en kunnen de containerunits die het bedrijf verhuurt hiermee afgespoeld worden.