arrow
Gescheiden riolering Water bufferen Waterafvoer en meetgoten Waterinfiltratie Waterzuivering

Watertransitie bij biogasinstallatie BIOPOWER

Klant: BIOPOWER

Type klant: Industriële eindklant

Opleveringsdatum: 31.10.2017
Oplossing(en)Regen- en afvalwater scheiden Water bufferen Waterinfiltratie Waterzuivering Waterafvoer en meetgoten

 

Nature Solutions ging in het najaar aan de slag bij BIOPOWER, een biogasinstallatie gelegen op het industrieterrein Tongeren-Oost. Het bedrijf produceert groene stroom via biomassa. Samen met de directie keken we naar de verschillende mogelijkheden om (regen)water vertraagd te lozen, bijvoorbeeld door het installeren van buffer– en infiltratievoorzieningen.

Vervuild regenwater

Nature Solutions nam de waterhuishouding onder de loep omdat BIOPOWER een oplossing zocht voor vervuild regenwater. Wegens een onafgewerkt obstakel op de site in Tongeren werd dat namelijk vervuild door groene vlokken maïs.

De stad Tongeren voorzag een tijdlang verschillende opslagbuffers voor dit vervuilde water. Na onderzoek bleek dat een deel mag wegsluizen via de riolering. Het regenwater kan via open wadi infiltreren.

Definitieve oplossing

Nature Solutions zorgde voor een definitieve oplossing om de tijdelijke buffer van het oppervlaktewater te verwerken. Daarvoor werd gekeken naar de verplichtingen in het bouwdossier en de vergunning van BIOPOWER.

We hebben na rijp beraad een buffer met vertraagde lozing op de site van BIOPOWER geïnstalleerd. Het water wordt vanaf nu verzameld in grote slibvangputten, waar de maisvlokken en slibresten in opgevangen worden. BIOPOWER zal de resten regelmatig ruimen.

Vervolgens gaat het gezuiverde water door een olieafscheidingsinstallatie. Het is de bedoeling hiermee alle olieresten of vetresten op te vangen. Nature Solutions plaatste deze afscheider van 100 l/sec, BIOPOWER voorziet regulaire schoonmaak. Er is bovendien een alarm voorzien, moest er toch iets foutlopen.

Bufferputten en meetgoot

Het water loopt na dit traject in de aan elkaar gekoppelde bufferputten in beton. Deze putten, samen goed voor ruim 240 m³, zorgen voor vertraagde lozing. Het water wordt door automatisch gestuurde pompen vertraagd geloosd aan 2m³/u.

Daarnaast installeerden we ook een venturi-meetgoot met constante (digitale) meting. Een meetgoot is een eenvoudige, maar nauwgezette manier om de waterlozing te meten én te controleren. Door het water via de meetgoot naar de riolering te pompen, kan BIOPOWER netjes bijhouden hoeveel water het bedrijf loost en die hoeveelheden ook voorleggen aan het stadsbestuur.