arrow

Het laatste nieuws over water

Water is tegenwoordig een hot topic. Naast onze commerciële activiteiten zetten we bij Nature Solutions ook sterk in op sensibilisering en correcte informatieverspreiding. Hier kan u steeds terecht voor de meest recente wateractualiteit en de allerlaatste Nature Solutionsnieuwtjes!

Nieuws

NATURE SOLUTIONS LAUREAAT DUURZAAM ONDERNEMEN

Nature Solutions is nu ook officieel een laureaat wat duurzaam ondernemen betreft. We hebben van werkgeversorganisatie Voka een certificaat ontvangen voor ons duurzaamheidsbeleid en de acties die we in 2020 ondernamen.

Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen, wil ondernemingen helpen om duurzaam ondernemen te verankeren. Met het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) voorzien ze een actieplan op maat. Daarin maak je werk van een bedrijfsvoering die winstgevend is voor je onderneming én voor het milieu.

“Met het Charter timmer je aan de internationale reputatie van je bedrijf. Zo help je mee de zeventien duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties te realiseren. Voka werkt daarvoor samen met CIFAL Flanders/UNITAR, een internationaal trainingscentrum dat inzet op duurzaam management en dat ondernemingen het internationaal erkende UNITAR-certificaat kan toekennen”, vertelt Guido Evens, senior adviseur Duurzaam ondernemen bij Voka.

Positieve evaluatie

Een evaluatiecommissie monitort bedrijven die het VCDO ondertekenden. Zij onderzocht of we:

  • Duurzaam ondernemen proactief integreren in het bedrijfsbeleid
  • Doelstellingen en concrete acties formuleren in lijn met de door de VN geformuleerde SDG’s
  • Rapporteren over de geboekte resultaten
  • Extern communiceren over de uitgevoerde acties

Op 4 juni viel ons certificaat in de bus. De evaluatiecommissie van Voka – KvK Mechelen-Kempen beloonde ons daarmee voor ons duurzaamheidsbeleid en de acties die we in het afgelopen kalenderjaar uitvoerden.

Duurzaamheidsdoelstellingen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van Nature Solutions. In onze bedrijfsvoering brengen we de duurzaamheidsdoelstellingen dagdagelijks in de praktijk. Vanzelfsprekend als het om water gaat (SDG’s 6 en 14), maar ons bedrijf is ook volop bezig met betaalbare en duurzame energie (SDG 7). We innoveren waar mogelijk, ook op vlak van infrastructuur (SDG 9). En we moedigen zowel klanten als leveranciers aan om hetzelfde te doen. We staan hen ook bij met advies.

Door een niet nader genoemd virus vierden we deze erkenning in kleine kring, maar de officiële uitreiking zal doorgaan op donderdag 23 september. Die avond trakteren we! 😉