arrow

Het laatste nieuws over water

Water is tegenwoordig een hot topic. Naast onze commerciële activiteiten zetten we bij Nature Solutions ook sterk in op sensibilisering en correcte informatieverspreiding. Hier kan u steeds terecht voor de meest recente wateractualiteit en de allerlaatste Nature Solutionsnieuwtjes!

Nieuws

Nieuw: Water-Land-Schap

Water-Land-Schap draait rond de samenwerking tussen gebruikers van een gebied zoals landbouwers, bedrijven, bewoners en landschapbeheerders. Met dit nieuwe project wil men problemen met water in landelijke gebieden in onderlinge samenhang oplossen.

Wie werkt er mee aan dit project?

Het programmateam Water-Land-Schap werkt het programma uit en begeleidt het verloop. Dit team bestaat uit:

 • De Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
 • De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
 • Het Instituut voor Landbouw-, Visserij-, en Voedingsonderzoek (ILVO)
 • Het Departement Landbouw en Visserij
 • Het Departement Omgeving,
 • Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
 • De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA)
 • De Architecture Workroom Brussels

Alle leden van het programmateam delen hun kennis met de andere initiatiefnemers.

 Wat halen we hieruit?

Het doel van dit project is het creëren van een sterkere landbouw, een duurzame watervoorraad, een goede waterkwaliteit, een opvang van het teveel aan water zowel in bebouwde omgeving als in natuurlijke systemen én daarbovenop nog een sterker landschap. Uit het eerste Water-Land-Schapvoorstel in 2017 werden maar liefst 14 ideeën geselecteerd die uitgevoerd worden in het nieuwe landinrichtingsproject. Het uiteindelijke doel is milieurobuuste landbouw en een duurzame watervoorraad. Het gevolg hiervan? Mooiere landschappen!

Samen pakken we droogte, erosie en wateroverlast aan!

Minister van omgeving Zuhal Demir keurde de eerste demomaatregelen goed. In 10 van de 14 participerende deelgebieden experimenteren de gebiedcoalities met innovatieve maatregelen die ze samen met landbouwers uitvoeren. Hieronder vindt u een greep uit de acties die ze in één of meer van deze gebieden uittesten.

 • De aanleg van bufferzones door nieuwe vormen van beheerovereenkomsten.
 • Stuwtjes of afwateringsgrachten om regenwater vast te houden.
 • De bevordering van de biodiversiteit van graslanden door onder andere aangepaste teelten.
 • Duurzaam beheer van rietkragen.
 • Peilgestuurde drainage.
 • Preventie tegen erosie en pesticiden.

Om hierop verder te gaan op Europees vlak, moeten we nadenken over een aanpak waarbij diverse partijen meehelpen. De Vlaamse Milieumaatschappij stapte dan ook naar het interregproject Co-Adapt. Dit project investeert in de co-creatie van de klimaatadaptieve Water-Land-Schap-Maatregelen.

Meer informatie over deze samenwerking komt er binnenkort aan. 

Bronnen

Water-Land-Schap | Vlaamse Landmaatschappij. (z.d.). Geraadpleegd op 24 oktober 2022, van https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/waterlandschap