arrow

Het laatste nieuws over water

Water is tegenwoordig een hot topic. Naast onze commerciële activiteiten zetten we bij Nature Solutions ook sterk in op sensibilisering en correcte informatieverspreiding. Hier kan u steeds terecht voor de meest recente wateractualiteit en de allerlaatste Nature Solutionsnieuwtjes!

Nieuws

Waterverbruik in de industrie. Kan het beter?

Droogte lage waterstanden van de Rijn en productiesites die stilvielen omwille van de waterbevoorrading… Het is intussen wel duidelijk dat water schaarser en kostbaarder wordt. Veel van dit water gaat bovendien verloren aan de industrie. Kunnen zij het beter doen en minder drinkwater gebruiken?

“Het is perfect mogelijk om de industrie binnen 20 jaar af te koppelen van het leidingwaternet”, aldus Patrick Willems, professor hydrologie aan de KU Leuven. Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij verbruikt de industrie in Vlaanderen zo’n 294 miljoen m³ water en daarenboven nog eens 524 miljoen m³ koelwater. Van die 294 miljoen m³, komt 40% van het oppervlaktewater en ongeveer 27% van het drinkwaternetwerk. Dit komt neer op een 80 miljard liter water dat vanuit de verschillende drinkwatermaatschappijen naar de industrie vloeit.

Naast het feit dat de industrie een grote waterverbruiker is, zijn er nog zaken waar verbeteringen kunnen gebeuren. Zo wordt veel afvalwater en koelwater geloosd in waterlopen en verdampt er daarbovenop veel proceswater. De enige vraag die rest is dus wat de industrie kan doen om dit waterverbruik beter te regelen.

Circulair waterverbruik

Het doel voor komende jaren is de sluiting van de waterkringloop. Enkel op die manier zullen we genoeg water kunnen blijven voorzien voor iedereen. Hergebruik dient geoptimaliseerd te worden zodat we ons geen zorgen hoeven te maken over onze basisbehoeften. De mentaliteit van mensen dient te veranderen om dit te doen. Vele bedrijven schreven zich alvast in voor de Blue Deal van de Vlaamse Overheid om zelf al te werken aan een watervriendelijke toekomst. En er is nog veel meer mogelijk. Alle industriële bedrijven kunnen – in de toekomst – van het leidingwater af.

Hoe beginnen we hieraan?

De gehele waterbalans van elk bedrijf moet in vraag gesteld worden. Waar komt het water vandaan? Hoe gaan we regenwater opvangen? Waar lozen we ons water en kan dit water niet opnieuw gebruikt worden? De mogelijkheden zijn oneindig. Zo kan afvalwater opgevangen worden op de eigen site, maar ook collectief. Regenwater kan opgevangen worden vanop daken, kan infiltreren in de grond en meer.

Nature Solutions helpt bedrijven om hierin een voorsprong te nemen. Zo zorgen we ervoor dat elk bedrijf een oplossing op maat ter beschikking heeft. Op die manier wordt elk waterbeleid geoptimaliseerd. Indien u hier graag meer informatie over wenst, kan u vrijblijvend contact opnemen met ons.

De transitie van watermaatschappijen

Ook watermaatschappijen moeten mee in deze evolutie, desondanks staan zij niet te springen voor lagere verkoopcijfers wanneer de industrie wegvalt. Samen met afvalwatermaatschappijen kunnen ze erg veel bereiken. Samen kunnen zij ervoor zorgen dat ons waterverbruik gereduceerd wordt. Ook instanties zoals de Vlaamse Milieumaatschappij zullen hierin dienen te evolueren. Innovatie kan enkel gebeuren als het beleid verandert. Zo kan de heffing op het verbruik veranderen naar een heffing op lozing. Op die manier zullen bedrijven meer gemotiveerd zijn om hun water zo vaak mogelijk te hergebruiken. En hoe verder we evolueren, hoe meer bedrijven naar een absolute nullozing zullen gaan. Een verbod op drinkwaterverbruik via een milieuvergunning is dan ook een logische stap in de toekomst.

Bronnen

Watergebruik in industrie: is de transitie volledig ingezet? | Bond Beter Leefmilieu. (z.d.). Geraadpleegd op 24 oktober 2022, van https://www.bondbeterleefmilieu.be/artikel/watergebruik-industrie-de-transitie-volledig-ingezet