arrow

Het laatste nieuws over water

Water is tegenwoordig een hot topic. Naast onze commerciële activiteiten zetten we bij Nature Solutions ook sterk in op sensibilisering en correcte informatieverspreiding. Hier kan u steeds terecht voor de meest recente wateractualiteit en de allerlaatste Nature Solutionsnieuwtjes!

Nieuws

Verande­ringen aan de watertoets en informatie­plicht in aantocht!

Op 30 september keurde de Vlaamse regering een aantal ingrijpende wijzigingen aan de ‘watertoets’ en de ‘informatieplicht overstromingsgevoelig vastgoed’ principieel goed. Voordat dit effectief in werking kan treden, dienen er nog enkele stappen gezet te worden, maar de richtlijnen zijn alleszins duidelijk. Zo wordt de huidige watertoetskaart opgeborgen en wordt de informatieplicht geoptimaliseerd.

Aan wat mogen we ons verwachten?

Overstromingsscore van A tot D
Een eenvoudig schema dat weergeeft wat het risico van overstroming is in een gebied. Deze scores zullen in de toekomst ook gecommuniceerd dienen te worden door verkopers en verhuurders van vastgoed.

Nieuwe score voor gebouwen en percelen
In plaats van gebouwen en percelen over eenzelfde kam te scheren, zal er binnenkort meer nuancering mogelijk zijn. Zowel het gebouw als het perceel krijgen voortaan namelijk een aparte overstromingsscore. Op die manier zal het duidelijker zijn of een overstroming zich beperkt tot een deel van het lagergelegen perceel of ook de gebouwen bedreigt.

Meer details?

Naast de scores voor gebouwen en percelen, kan je ook meer informatie aanvragen over de globale score. Deze score zal de bron van overstromingen aangeven zoals:

  • Pluviale overstromingen door intense regenval zoals tijdens zwaar onweer of wolkbreuken.
  • Fluviale overstromingen grote rivieroverstromingen.
  • Kustoverstromingen als gevolg van storm op zee.

Op die manier kan je beter inschatten wat de oorzaak van een mogelijke overstroming is en in welke mate je gebouw of perceel kans heeft op schade. Al deze gegevens worden op drie detailkaarten weergegeven.

Advieskaarten

De watertoetsprocedure zal in de toekomst efficiënter verlopen dankzij de nieuwe advieskaart. Deze kaart zal duidelijk per perceel aangeven waar een adviesverplichting vereist is en aan welke waterloopbeheerder(s) een advies gevraagd dient te worden.

Wat nu

Na de definitieve goedkeuring volgt er nog informatie over wanneer de wijzigingen doorgevoerd worden. De nieuwe kaarten zullen dan beschikbaar zijn via:

Op 22 november organiseert de Vlaamse Milieumaatschappij een nieuw webinar met als onderwerp ‘klimaatadaptatie voor lokale besturen’. Hier wordt meer informatie meegegeven over hoe de lokale besturen en studiebureaus de vernieuwde watertoets zullen gebruiken. De watertoets zal helpen om wateroverlast te voorkomen of beperken. Benieuwd? Schrijf je in voor het webinar klimaatadaptatie op 22 november via: https://vmm-lokalebesturen.virtual-event.be/

Bronnen

Ontdek hoe de watertoets en informatieplicht gaan veranderen. (z.d.). Vlaamse Milieumaatschappij. https://www.vmm.be/nieuwsbrief/oktober-2022/ontdek-hoe-de-watertoets-en-informatieplicht-gaan-veranderen