arrow

Het laatste nieuws over water

Water is tegenwoordig een hot topic. Naast onze commerciële activiteiten zetten we bij Nature Solutions ook sterk in op sensibilisering en correcte informatieverspreiding. Hier kan u steeds terecht voor de meest recente wateractualiteit en de allerlaatste Nature Solutionsnieuwtjes!

Pers

VERMIJD OVERSTROMINGEN BIJ STORMWEER

Dit weekend trekt er opnieuw een storm over ons land. De wind kunnen we niet tegenhouden, maar eventuele wateroverlast kan u wél opvangen. Met buffervoorzieningen verkleint u namelijk de kans op overstromingen.

Stormweer teistert Europa en ons land. In Wales en Engeland leidde het zelfs tot overstromingen. Bij ons bleef het bij code oranje en wat materiële schade, maar ook dit weekend bestaat het risico op wateroverlast door ‘Ellen’ en ‘Francis’. De daarbij horende buien kunnen ervoor zorgen dat het rioolstelsel het hard te verduren krijgt.

Overstromingen voorkomen

Bij zware (onweers)buien kunnen rivieren en stromen de massale watertoevloed onmogelijk slikken. Zo ontstaan overstromingen. Door buffervoorzieningen aan te leggen, kan u wateroverlast echter voorkomen. Bufferbekkens of ondergrondse opslagputten vangen regenwater op zodat u het kan hergebruiken of vertraagd lozen.

Alleen al voor de bodemkwaliteit is het vanzelfsprekend dat u regenwater buffert. Buffertoevoegingen vertragen namelijk de afvoer van regenwater. Als het water de tijd krijgt om in de bodem te dringen, kan het de grond verrijken. Het grondwaterniveau is op dit moment beter dan enkele maanden geleden, maar nog steeds onder het gewenste peil om een lange periode van droogte te trotseren.

Bovengrondse en ondergrondse buffervoorzieningen

Als u ervoor kiest om buffervoorzieningen aan te leggen, kan u wateroverlast dus voorkomen. U kan dan opteren voor bovengrondse voorzieningen, zoals een regenwatertank, een betonput of een wadi. Die zijn makkelijk te onderhouden en te controleren.

We kunnen ook ondergrondse opslagputten installeren. Net als bufferbekkens kunnen die deel uitmaken van een modern, duurzaam ontwerp. Zo kan u regenwater bufferen en (her)gebruiken.

Zet nu de stap naar een verantwoord waterverbruik. Mits slimme aanpassingen en de juiste begeleiding merkt u al snel een positieve impact. Meer info? Mail naar info@naturesolutions.be of bel 015 63 75 53