arrow

Het laatste nieuws over water

Water is tegenwoordig een hot topic. Naast onze commerciële activiteiten zetten we bij Nature Solutions ook sterk in op sensibilisering en correcte informatieverspreiding. Hier kan u steeds terecht voor de meest recente wateractualiteit en de allerlaatste Nature Solutionsnieuwtjes!

Nieuws

WATER IN DE PRIVÉSECTOR: GOEDKOPER EN BETER?

Riolering, elektriciteit, gas… zijn net zoals water eigendom van de overheid. Maar is dit niet eerder een gemeenschappelijk bezit van ons allemaal? De meningen zijn verdeeld. Er zijn namelijk kapers op de kust wat water betreft. Dient de watermarkt geprivatiseerd te worden of is water geen goed om geld mee te verdienen? Auteur Lode Vanoost nam in zijn recentste boek ‘Tot uw dienst. De zeven zonden van de ambtenaar doorprikt.’ de watersector onder de loep.

“Is een dergelijk schaars goed een commercieel product waar de klant over mag beschikken als hij daar geld voor heeft? Of is water een mensenrecht? Volgens de VN is het dat laatste. De kostprijs mag geen belemmering zijn voor toegang tot drinkbaar water. De niet op winst gerichte overheid is de enige garantie om dit recht te garanderen.” (Vanoost, 2019). Vanoost is duidelijk, water is en dient een openbaar goed te blijven. Volgens hem zou de afbraak van dergelijke openbare dienst een inbreuk zijn op de sociale rechten van de mens.

Toch zijn er privébedrijven die geïnteresseerd zouden zijn in de privatisering van water. Zij beweren water véél goedkoper te kunnen aanbieden. Maar zoals Vanoost zegt: ‘Is goedkoper automatisch ook beter?’. Bovendien zijn de beweegredenen van de privésector anders. Zij handelen niet naar het algemene belang, maar focussen voornamelijk op winst, winst en nog is winst.

Maar waarom is dit nu zo’n hot topic? De Watergroep is van plan om hun afdeling ‘industriewater’ te verzelfstandigen. Sinds 1983 is De Watergroep de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en zijn zij een vennootschap van publiek recht. De markt van het industriewater is een vrije markt waar veel concurrentie aanwezig is onder de huidige spelers. Als overheidsbedrijf kan De Watergroep de markt dus niet betreden met gelijke wapens.

Als zelfstandige onderneming daarentegen kan De Watergroep onder andere makkelijker samenwerken, partnerships aangaan, investeerders aantrekken en meer kansen creëren tot ontwikkeling. Vanoost blijft alleszins bij zijn standpunt: “Het gaat hier meer nog over de grondvraag: wie bezit de grondstof water en wie beslist over de productie, de verdeling en de prijs? De gemeenschap in functie van het algemeen welzijn? Of de privé in functie van winst?”. Vind jij dat de tijd rijp is om de watersector te privatiseren? Stof tot nadenken!

Bij Nature Solutions stellen we mee de kwaliteit van ons drinkwater in vraag. De openbare markt privatiseren lijkt ons dus niet de meest ideale optie. Kraanwater is toch sowieso perfect drinkbaar? Althans, dat wordt ons toch zo verteld? Dit klopt echter niet, kraanwater zit helaas vol afvalstoffen. Nature Solutions voerde onderzoek naar alle onzuiverheden in ons drinkwater. Wat ons hierin meteen opviel, waren de hoge waarden calcium, chlorides, fijne stoffen en fijne metalen. Hoe Nature Solutions u gefilterd water mét de nodige mineralen in kan garanderen, ontdekt u later in 2022! Stay tuned!

Bronnen:

Vanoost, L. (2019). Tot uw dienst. De zeven zonden van de ambtenaar doorprikt. EPO Uitgeverij & Distributie.

Van Wesemael, J., De Ryck, B., & De Watergroep. (2022, 11 januari). Water is een openbaar goed en moet dat ook blijven. DeWereldMorgen.Be. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/01/11/water-is-een-openbaar-goed-en-moet-dat-ook-blijven/