arrow

Het laatste nieuws over water

Water is tegenwoordig een hot topic. Naast onze commerciële activiteiten zetten we bij Nature Solutions ook sterk in op sensibilisering en correcte informatieverspreiding. Hier kan u steeds terecht voor de meest recente wateractualiteit en de allerlaatste Nature Solutionsnieuwtjes!

Pers

WATER STRESS KOST BEDRIJVEN VEEL GELD

Van al het water op aarde is 0,6% beschikbaar voor consumptie door particulieren en bedrijven. En dat aanbod neemt af, terwijl de vraag naar water juist toeneemt door een groeiende wereldbevolking, economische ontwikkeling en landbouw. Waterschaarste is niet een langetermijnrisico, dat ver achter de beleggingshorizon ligt. Uit CDP (Carbon Disclosure Project)-onderzoek blijkt dat een meerderheid van bedrijven meent dat waterrisico’s zich binnen de komende drie jaar voordoen.
Er is nu sprake van water stress met grote financiële gevolgen voor bedrijven, met name voor (fris)drankproducenten, stelt Elly Irving, ESG analist bij Schroders.

Goed watermanagement door bedrijven is essentieel
Watermanagement gaat niet meer alleen over milieurisico’s, zoals het vermijden van watervervuiling en behoud van de waterkwaliteit, het gaat ook over bredere maatschappelijke en bedrijfseconomische risico’s. Het bewustzijn ten aanzien van waterrisico’s verbetert, maar tegelijkertijd neemt de regulering voor bedrijven en hun toeleveranciers toe en daarmee de kosten.

Geen drank zonder water
De (fris)dranksector is sterk afhankelijk van water. In het CDP-onderzoek geeft 90% van de 36 responderende internationale (fris)drankproducenten aan dat de kwaliteit van water de komende tien jaar een belangrijke succesfactor zal zijn voor de langetermijnstrategie. Vooral brouwerijen hebben een hoog waterverbruik. Zij zijn extra gevoelig voor veranderingen in regulering of stijgende watergerelateerde kosten.
Nu al nemen de watergerelateerde uitgaven van brouwerijen sterk toe. Uit onderzoek van Schroders naar brouwerijen bleek dat ondanks dat zij beschikken over goed risicomanagement, slechts een van de acht geanalyseerde brouwerijen water betitelt als een fundamenteel onderdeel van het business model. Aangezien water een sleutel-ingrediënt is voor brouwerijen, zouden beleggers zich hierover zorgen moeten maken.

Marges onder druk, efficiencyverbetering nodig
In regio’s met veel water stress kunnen de operationele kosten voor bedrijven stijgen, mede onder invloed van lokale gemeenschappen, waardoor de social operating costs toenemen. Water stress wordt door alle belanghebbenden erkend als een belangrijk issue. In het licht van de stijgende kosten voor water, striktere regulering en druk vanuit de lokale gemeenschappen, moeten bedrijven focussen op verbetering van de waterefficiency, om op die manier de bedrijfseconomische en sociale kosten te drukken.

Lees meer in het bijgevoegde paper, getiteld ’Water stress: The rising costs faced by beverages companies’, van Elly Irving, ESG analist bij Schroders.

Bron: Vlaamse Federatie van Beleggers