arrow
Industrieel Waterinfiltratie

Onderhoud pompputten

Klant: Coca-Cola

Type klant: Industriële eindklant

Opleveringsdatum: 22.05.2015
Oplossing(en)Waterinfiltratie

 

Logistiek centrum voorzien van pompputten

De industriezone van een logistiek centrum van Coca-Cola onderging een uitbreiding. Bleek dat er een te geringe aansluitdiepte was van de aanwezige riolering. Daarom voorzag Nature Solutions pompputten die zorgen voor een probleemloze aansluiting met alle omliggende bedrijven. Bij de loskades wordt het oppervlaktewater opgevangen en verpompt naar de aanwezige riolering.

Duurzaam gebruik

Nature Solutions nam de optimalisatie voor haar rekening. Niet onverstandig, want wanneer de buffer foutief berekend is, zullen de pompen minder lang meegaan dan bij een correcte opstelling. De pompen blijven ook in uitstekende staat dankzij het onderhoud van Nature Solutions.