arrow
Regenwaterrecuperatie Water bufferen Waterinfiltratie

Regenwaterputten bij particulieren

Klant: Privé

Type klant: Particulier

Opleveringsdatum: 30.10.2020
Oplossing(en)Water bufferen Waterinfiltratie Regenwaterrecuperatie

 

Nature Solutions moedigt iedereen aan om verantwoord om te gaan met water. Daarom werken we niet alleen voor bedrijven of overheden – ook particulieren kunnen ons inhuren.

In het najaar voerden we opdrachten uit bij gezinnen in Mechelen, Muizen en Wijnegem. We hebben op alle drie locaties onze grootste regenwaterput geplaatst, met name die van 20.000 liter. Zo wapenen onze klanten zich tegen eventuele waterschaarste tijdens droge zomers.

Recuperatie en infiltratie

De installatie gebeurde telkens op enkele dagen tijd. We voorzagen voor elke put een pomp- en recuperatiesysteem, zodat het opgevangen regenwater hergebruikt kan worden. In Wijnegem plaatsten we ook een infiltratieput achter de regenwaterput.

We moedigen particulieren aan om een zo groot mogelijke waterput te plaatsen. Zo kan u regenwater bufferen en laten infiltreren ter plaatse. U kan er ook voor zorgen dat de put gecontroleerd leegloopt, zodat het bodemwaterpeil stijgt.