arrow

Het laatste nieuws over water

Water is tegenwoordig een hot topic. Naast onze commerciële activiteiten zetten we bij Nature Solutions ook sterk in op sensibilisering en correcte informatieverspreiding. Hier kan u steeds terecht voor de meest recente wateractualiteit en de allerlaatste Nature Solutionsnieuwtjes!

Nieuws

75 MILJOEN EURO OM DROOGTE TE BESTRIJDEN

Na vier hete zomers en het droogste voorjaar sinds het begin van de metingen, maakt de Vlaamse overheid werk van een ‘Blue Deal’. Die voorziet de nodige infrastructuurwerken om de droogte te bestrijden. “Meer hergebruik van water en grootschalige buffers zijn broodnodig.”

Het is weer zweten en puffen, zeker in onze steden. Dat komt onder meer door donkere materialen, zoals asfalt, die de warmte vasthouden. Mede door die verharding staat ons grondwaterpeil zeer laag. Als regenwater niet vlot in de bodem kan infiltreren, stroomt het naar onze riolen en daardoor te snel naar zee.

Waterscan voor bedrijven

Vlaanderen wil daarom ingrijpen alvorens onze watertoevoer in gevaar komt. Haar nieuwe ‘Blue Deal’ wil bovenal minder verharding en meer hergebruik van water, liefst nog circulair. Daarom zullen bedrijventerreinen met veel verharding vanaf 2022 een waterscan moeten ondergaan. Van die audit zal dan afhangen ze een vergunning krijgen of van financiële steun kunnen (blijven) genieten.

De overheid maakt voor haar strijd tegen de droogte meteen 75 miljoen euro vrij. Mogelijk komt er nog extra budget bij. Vlaanderen doet het dan ook erg slecht op de waterstressindex. Om te stijgen op die ranglijst werden nu 70 acties opgelijst. Zo gaat men bijvoorbeeld investeren in groot- en kleinschalige waterbuffering.

Groter hergebruik, meer waterbuffers

De overheid verplicht watermaatschappijen ook om de strijd tegen lekverliezen op te drijven. En er is het project ‘Natte natuur’, waarbij het herstel van moerassen, plassen en meren, overstromingsgebieden… centraal staat. Allemaal om het grondwaterpeil te verrijken.

Om te waken over de ‘Blue Deal’, is een taskforce opgesteld. Professor waterbeheer Patrick Willems (KU Leuven), die deel uitmaakt van de taskforce, gaf aan dat “een groter hergebruik, onder meer in de landbouw, en de aanleg van meer grootschalige waterbuffers broodnodig zijn”.

In het najaar zal de Vlaamse regering beslissen hoeveel extra budget men gaat vrijmaken bovenop de 75 miljoen euro. “We zijn vastberaden Vlaanderen te vernatten en onze waterbevoorrading te verbeteren. Niet investeren in de strijd tegen droogte zou nefast zijn voor de weerbaarheid van onze industrie en onze landbouw”, besluit bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA).

Wie regenwater opvangt in bufferbekken of opslagputten, verbruikt al gauw de helft minder drinkwater. Meer info? Mail ons op info@naturesolutions.be of tel. 015 63 75 53 (van maandag t.e.m. vrijdag, van 8.30 tot 17u).