arrow

Het laatste nieuws over water

Water is tegenwoordig een hot topic. Naast onze commerciële activiteiten zetten we bij Nature Solutions ook sterk in op sensibilisering en correcte informatieverspreiding. Hier kan u steeds terecht voor de meest recente wateractualiteit en de allerlaatste Nature Solutionsnieuwtjes!

Nieuws

Aquafin ontvangt extra lening van EIB voor uitbreiding afvalwaterzuivering in Vlaanderen

Aquafin – hét waterzuiveringsbedrijf van Vlaanderen – heeft een extra lening van € 100.000.000 ontvangen van de Europese Investeringsbank (EIB) om de afvalwaterzuivering in de regio uit te breiden. Dit budget zal helpen om de efficiëntie en duurzaamheid van het afvalwaterbeheer in Vlaanderen te verbeteren.

Het nieuwe project omvat de uitbreiding van de bestaande afvalwaterzuiveringsinstallaties en de aanleg van nieuwe leidingen en infrastructuur om meer gemeenten en huishoudens aan te sluiten op het afvalwaterzuiveringssysteem. Door het afvalwater te behandelen en te recycleren, wordt de impact van verontreiniging op de rivieren en oceanen verminderd en wordt hergebruik van water bevorderd. Dit laatste is erg belangrijk bij de huidige uitdagingen omtrent waterbeheer.

De investering zal bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van Vlaanderen, verbetering van de waterkwaliteit en zal ongeveer 1.500 directe en indirecte banen creëren of behouden tijdens de bouw en de exploitatie van de nieuwe infrastructuur. Vlaanderen heeft sinds 1990 enorme stappen gezet in de verbetering van de waterkwaliteit, maar er is nog veel werk aan de winkel om te zorgen voor een duurzaam afvalwaterbeheer en efficiënte watercyclus. Met de steun van de EIB kan Aquafin de capaciteit van het afvalwaterbehandelingssysteem uitbreiden en de regio helpen om de toekomstige uitdagingen van waterbeheer aan te pakken.

Draagt u uw steentje bij in de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen?

Bronnen

Eib. (2023). Aquafin leent opnieuw bij Europese Investeringsbank voor uitbreiden Vlaamse afvalwaterzuivering. European Investment Bank. https://www.eib.org/en/press/all/2023-186-aquafin-receives-further-eib-loan-expand-wastewater-treatment-flanders?lang=nl