arrow

Het laatste nieuws over water

Water is tegenwoordig een hot topic. Naast onze commerciële activiteiten zetten we bij Nature Solutions ook sterk in op sensibilisering en correcte informatieverspreiding. Hier kan u steeds terecht voor de meest recente wateractualiteit en de allerlaatste Nature Solutionsnieuwtjes!

Nieuws

De conclusies van Wereld Water Week 2022

Tijdens deze waterweek werden er levendige discussies gevoerd over de meervoudige waarden van water. “Het thema van de Wereld Water Week slaat dit jaar de spijker op zijn kop,” aldus Dr Lan Wang-Erlandsson van het Stockholm Resilience Centre tijdens de openingsceremonie. En dat thema was ‘Seeing the Unseen: The Value of Water’.

Deelnemers van over de hele wereld wisselden verhalen en voorbeelden uit. Daarbij viel het meteen op hoe snel de situatie rond water nu verandert in de verschillende gemeenschappen en welke uitdagingen dit met zich meebrengt. Extreme gebeurtenissen zoals de overstromingen in Pakistan, de voedselcrisis in Afrika en de opdrogende rivieren in Europa zijn gedurende de hele week vaak genoemd. Volgens vele sprekers kunnen grote investeringen hier enorm in helpen.

Hieronder volgen enkele belangrijke lessen van Wereld Water Week 2022 en dat met oog op 2023, een zeer beslissend jaar voor water.

Er zijn meer oplossingen mogelijk dan dat de meeste mensen denken. Wereld Water Week 2022 liet een breed scala aan concrete ideeën zien die de impact van droogte, overstromingen en stormen over de hele wereld sterk zouden kunnen verminderen. Hierbij werd voornamelijk gesproken over investeringen in sanitaire voorzieningen, regeneratieve landbouw, waterslimme stadsplanning, vroegtijdige waarschuwingssystemen en herstel van stroomgebieden. En dat zijn nog maar een paar van de mogelijkheden. Een investering hierin – al dan niet door de overheid – zou ervoor zorgen dat hiermee concreet aan de slag gegaan kan worden.

Bij veel van deze oplossingen gaat het om het onzichtbare water in waterhoudende grondlagen, de bodem en de atmosfeer. Dit is iets wat nog nooit zo duidelijk benadrukt werd als tijdens de Wereld Water Week van dit jaar.

We hebben behoefte aan transformaties en niet aan de tijdelijke oplossing van problemen. Tegelijkertijd werd tijdens de sessies benadrukt dat we ook diepgaande maatschappelijke transformaties nodig hebben om de onderling samenhangende crisis op het gebied van water en biodiversiteit aan te pakken. En dat op een manier die niemand in de steek laat.

Om hierin te slagen, moeten we de echte waarde van water beter begrijpen. En dit zowel voor mens, natuur als economie.

In haar slotopmerkingen benadrukte Gabriela Suhoschi, directeur van de Wereld Water Week, dat het evenement de voorbije jaren een opmerkelijke verschuiving heeft ondergaan. In 2016 was namelijk minder dan één procent van de deelnemers jonger dan 35, nu is dat één derde. Maar in de samenleving als geheel ontbreken jongeren nog vaak in het besluitvormingsproces, en dat moet veranderen. Ook vrouwen over de hele wereld worden nog vaak geconfronteerd met aanzienlijke belemmeringen voor participatie. Er is geen echte verandering mogelijk als dit niet wordt aangepakt. Iedereen moet deel kunnen uitmaken van de beslissingen rond de nodige transformaties.

Water moet bovenaan de mondiale agenda komen te staan. Steeds meer zien we in dat we de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling niet zullen bereiken zonder diepgaande en inclusieve transformaties. Water is essentieel. Daarom is het zo belangrijk dat de Wereld Water Week steeds meer een conferentie over water voor mensen wordt in plaats van een conferentie voor watermensen.

In vergelijking met enkele jaren geleden komen biodiversiteit, ecosystemen en de rol van de watercyclus nu aan bod in een brede waaier van sessies. Een belangrijke groeiende trend is de holistische kijk op water, waarbij het verband tussen ecosystemen op het land, in zoet water en in de zee wordt erkend.

Al deze trends samen tonen aan dat we het potentieel hebben om de wereld op een duurzamere koers te zetten, ondanks zorgwekkende trends zoals toenemende polarisatie, conflicten en spanningen in de wereld. Maar om effectief een duurzame richting uit te gaan, hebben we een nieuw verhaal nodig over wat mogelijk is en een gedeeld begrip van de doelen die we willen bereiken. In het komende jaar kunnen alle leden van de World Water Week-gemeenschap een cruciale rol spelen als veranderaars.

De Wereld Water Week 2023 zal zich toespitsen op innovatie en maatschappelijke transformaties. Nature Solutions is alvast erg benieuwd naar de transformaties die de maatschappij zal doorvoeren!

Bronnen

SIWI. (2022, 1 september). 5 conclusions from World Water Week 2022. SIWI – Leading expert in water governance. Geraadpleegd op 12 september 2022, van https://siwi.org/latest/5-conclusions-from-world-water-week-2022/

George, S. (2022, 1 september). World Water Week: How are corporate water strategies evolving in the 2020s? edie. Geraadpleegd op 12 september 2022, van https://www.edie.net/world-water-week-how-are-corporate-water-strategies-evolving-in-the-2020s