arrow

Het laatste nieuws over water

Water is tegenwoordig een hot topic. Naast onze commerciële activiteiten zetten we bij Nature Solutions ook sterk in op sensibilisering en correcte informatieverspreiding. Hier kan u steeds terecht voor de meest recente wateractualiteit en de allerlaatste Nature Solutionsnieuwtjes!

Nieuws

De Gewestelijke Hemelwaterverordening 2023

De Vlaamse overheid heeft de Gewestelijke Hemelwaterverordening 2023 aangenomen in de zoektocht naar manieren om het hemelwater beter te beheren en overstromingen te voorkomen. De nieuwe verordening treedt in werking op 1 januari 2023 en is van toepassing op alle nieuwe gebouwen en verkavelingen.

De belangrijkste doelstelling van de Gewestelijke Hemelwaterverordening 2023 is de bevordering van duurzaam waterbeheer. De verordening bepaalt dat hemelwater zoveel mogelijk ter plaatse moet blijven en bij voorkeur moet infiltreren in de bodem. Hierdoor wordt het grondwater aangevuld en de kans op overstromingen verminderd.

Een belangrijk aspect van deze overeenkomst is dan ook het verplichte gebruik van infiltratievoorzieningen. Dit kan bijvoorbeeld door de aanleg van een grasbufferstrook, een infiltratievijver of -gracht. Een ander belangrijk aspect is de afkoppeling van regenwater. Dit betekent dat het regenwater niet langer via de riolering wordt afgevoerd, maar rechtstreeks naar infiltratievoorzieningen stroomt. Voor bestaande gebouwen zijn deze zaken niet verplicht, maar het is wel sterk aanbevolen.

De naleving van deze verordening wordt streng gecontroleerd. Worden deze richtlijnen niet gevolgd? Dan kan er een boete volgen.

Al bij al is de Gewestelijke Hemelwaterverordening 2023 een belangrijke stap in de richting van duurzaam waterbeheer en bij het voorkomen van overstromingen. Om effectief een opmerkelijk resultaat te bekomen, is het belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt en zich bewust is van de voordelen en de noodzaak van duurzaam waterbeheer. En dat is dan ook waar Nature Solutions zich dagelijks voor inzet. Samen kiezen wij voor een duurzame toekomst!

Bronnen

De gewestelijke hemelwaterverordening 2023. (z.d.). Departement Omgeving – Vlaamse overheid. https://omgeving.vlaanderen.be/nl/verordeningen/de-gewestelijke-hemelwaterverordening-2023