arrow

Het laatste nieuws over water

Water is tegenwoordig een hot topic. Naast onze commerciële activiteiten zetten we bij Nature Solutions ook sterk in op sensibilisering en correcte informatieverspreiding. Hier kan u steeds terecht voor de meest recente wateractualiteit en de allerlaatste Nature Solutionsnieuwtjes!

Pers

HOE KAN JE WATEROVERLAST VERMIJDEN?

Het risico op wateroverlast is de voorbije jaren alleen maar toegenomen. Om het hoofd te kunnen bieden aan extreme regenbuien zijn meer buffervoorzieningen nodig. Regenwater (tijdelijk) opvangen is namelijk dé manier om de druk op de riolering te verlichten.

De voorbije maanden ging het geregeld over de droogte en laagwaterproblemen. We pompen op dit moment namelijk meer grondwater op dan dat er neerslag in de bodem dringt. Maar er is door de klimaatverandering ook een grotere kans op overstromingen.

Hoe dat komt? Door de opwarming van de aarde zijn regenbuien vaak plots en zeer intens. In alle scenario’s die op tafel liggen, neemt het aantal buien in onze contreien toe. En dat is slecht nieuws, want ons rioolstelsel is niet ontworpen om hevige regenbuien op korte termijn te verwerken.

“Meer buffervoorzieningen nodig”

VLARIO, het kenniscentrum en overlegplatform voor de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen, zegt al jaren dat er meer buffer- en infiltratievoorzieningen nodig zijn. Het verwerken van regenwater is namelijk dé manier om de druk op de riolering te verlichten.

De oplossingen zijn voorhanden, zowel onder- als bovengronds. Met opwaartse infiltratie bijvoorbeeld kan men het risico op wateroverlast én verdroging gelijktijdig aanpakken. Of door het totale oppervlak aan verharding te verkleinen, lees: asfalt op te breken, kunnen we regenwater ook vasthouden. Dat verlaagt bovendien de kans op het hitte-eilandeffect.

Infiltratie of buffering

Het is volgens ons vooral zaak de afvoer van regenwater te vertragen. Dat kan men doen door het enerzijds zo lang mogelijk vast te houden of anderzijds direct te laten infiltreren. Welke vorm van infiltratie of buffering je kiest, hangt af van de bodem, het grondwaterpeil, de beschikbare ruimte… De opties zijn evenwel legio.

Verlaag het risico op wateroverlast. Nature Solutions kan systemen op maat voorzien die regenwater bufferen. Meer info? Mail ons op info@naturesolutions.be of tel. 015 63 75 53 (van maandag t.e.m. vrijdag, van 8.30 tot 17u).