arrow

Het laatste nieuws over water

Water is tegenwoordig een hot topic. Naast onze commerciële activiteiten zetten we bij Nature Solutions ook sterk in op sensibilisering en correcte informatieverspreiding. Hier kan u steeds terecht voor de meest recente wateractualiteit en de allerlaatste Nature Solutionsnieuwtjes!

Nieuws

IMPACT VAN DE DROOGTE NOG STEEDS VOELBAAR

De hoeveelheid gemiddelde neerslag is normaal voor de tijd van het jaar. Maar de impact van de droogte, nu al voor het vierde jaar op rij, laat zich nog steeds voelen. Er zijn dringend stappen nodig om ons bodemwaterpeil op te krikken.

Er is voor Vlamingen en Brusselaars zo’n 1.100 tot 1.700 kubieke meter water beschikbaar per persoon. Dat is relatief weinig, wat ons erg slecht doet scoren op de waterstress-index. Dat is enerzijds toe te schrijven aan de hoge bevolkingsdichtheid, maar ook aan het feit dat we slechts 10 procent van ons regenwater hergebruiken.

Noodplannen zijn volgens ons niet voldoende om de droogte en de daarbij horende problemen op te lossen. De Blue Deal van de Vlaamse regering is zeker een stap in de goede richting, maar we dienen een versnelling hoger te schakelen op vlak van waterbeheer.

Naar wateroplossingen

Er is de voorbije jaren veel meer water opgepompt dan er is bijgekomen. Ook wanneer het regent, sijpelt slechts een deel van het regenwater in de grond. De voornaamste oorzaak is de verharding. Heel wat open ruimte is in de voorbije decennia bebouwd. Bij die werken was vaak het plan om water zo snel mogelijk te laten afvloeien, om overstromingen te vermijden.

Vandaag dient waterbeheer gericht te zijn op het tegenovergestelde. Als we neerslag bijhouden en dat water vertraagd kunnen lozen, krikken we het grondwaterpeil op. Zo kunnen we overstromingen vermijden, want door plotse, hevige buien kunnen onze riolen het ook niet meer slikken. Meer water in de grond laten infiltreren, is dus broodnodig om ons grondwaterpeil op een voldoende hoog peil te houden én wateroverlast te beperken.

Op bouwwerven

Ook bij bouwwerven liggen opportuniteiten. Vaak dient men het grondwaterpeil kunstmatig te verlagen en overtollig water weg te pompen. Maar het water dat daar wordt opgepompt, is vaak zuiverder dan het water uit rivieren. Men kan het ook opnieuw opvangen.

In Leuven en Gent wil men daarom een kraan op elk werf. Daar kan iedereen dan naar believen water komen tappen. Anders zou het water toch maar naar een gracht afgeleid worden. Mooie initiatieven, maar wij pleiten voor duurzame oplossingen, waarbij het water telkens opgevangen wordt en opnieuw in de bodem kan sijpelen.

Regenwater recupereren

Daarnaast moeten we er ook voor zorgen dat zowel afval- als regenwater hergebruikt wordt. Zo’n 5 procent van alle regenwater komt op dit moment rechtstreeks in riolen en waterlopen terecht. Dat lijkt weinig, maar moesten we het kunnen recupereren, zou het meteen goed zijn voor ruim 70 procent van het totale waterverbruik in Vlaanderen.

Zowel gezinnen, landbouw als industrie kunnen op dat vlak een versnelling hoger schakelen. Het is niet logisch dat we drinkwater gebruiken voor pakweg het toilet, de wasmachine of sproei-installaties. Een regenwaterput kan je eenvoudig aansluiten op het sanitair. Regenwater is bovendien zacht en biedt zelfs tal van voordelen ten opzichte van leidingwater. Het biedt bovendien een buffer in tijden van extreme droogte.

Zet nu de stap naar een verantwoord waterverbruik. Mits slimme aanpassingen en de juiste begeleiding merkt u al snel een positieve impact. Meer info? Mail naar info@naturesolutions.be of bel 015 63 75 53.