arrow

Het laatste nieuws over water

Water is tegenwoordig een hot topic. Naast onze commerciële activiteiten zetten we bij Nature Solutions ook sterk in op sensibilisering en correcte informatieverspreiding. Hier kan u steeds terecht voor de meest recente wateractualiteit en de allerlaatste Nature Solutionsnieuwtjes!

Pers

IEDEREEN IS VERANTWOORDELIJK IN HET KLIMAATDEBAT

“Make the planet great again.” Dat was de boodschap van de ‘One Planet Summit’, die op dinsdag 12 december gehouden werd in Parijs. Exact twee jaar na het klimaatakkoord achtte de Franse president Macron het wijs om 50 staatshoofden en regeringsleiders uit te nodigen en samen concrete maatregelen af te spreken. En dat lukte (deels).

Het klimaatdebat is meer dan ooit een geldkwestie. Er is jaarlijks namelijk 3.000 tot 5.000 miljard euro nodig om te evolueren naar een koolstofvrije economie. Die uitdaging is eens zo groot sinds de beslissing van Donald Trump om de Verenigde Staten terug te trekken uit het klimaatakkoord.

Overal zonnepanelen

De demarche van Trump leidt ertoe dat andere landen een versnelling hoger dienen te schakelen. “Iedereen is verantwoordelijk in het klimaatdebat”, gaf de Franse president Macron aan op Twitter. Daarom zullen een aantal Latijns-Amerikaanse landen, net als Canada, een heffing op CO2 invoeren om de economie koolstofarm te maken.

India, dat op dit ogenblik kan uitpakken met de grootste groeicijfers, gaf aan volop te zullen inzetten op hernieuwbare energie. Zonnepanelen zullen er op termijn voor het gros van de energievoorziening moeten zorgen. Particulieren kunnen daarvoor een goedkope lening aangaan.

De Europese Commissie trekt op zijn beurt 9 miljard euro uit voor duurzame projecten in buur- en ontwikkelingslanden. Ook in ons land zullen binnenkort groene obligaties komen, waarop banken, investeringsfondsen en verzekeraars kunnen intekenen. Zo zullen milieuvriendelijke projecten gefinancierd worden.

En de VS?

Er beweegt intussen ook heel wat in de VS. Trump was persona non grata in Parijs, maar de staten Californië en Washington bevestigden dat ze zich zullen blijven inzetten voor het klimaat.

Michael Bloomberg, ex-burgemeester van New York, heeft op zijn beurt een werkgroep opgericht met de steun van ruim 200 bedrijven. De werkgroep biedt advies aan bedrijven en geeft aan dat klimaatvriendelijke investeringen heel wat geld in het laatje kunnen brengen. Omgekeerd noemt Bloomberg investeringen die de opwarming in de hand werken “zeer risicovol”.

Het CAN (Climate Action Network) toont zich tevreden met de initiatieven, maar geeft aan dat de huidige inspanningen nog moeten verdrievoudigen als we willen dat de aarde met maximaal 1,5 graden opwarmt ten opzichte van het pre-industriële niveau “We moeten blijven vechten voor de omslag naar schone energie”, besluit het CAN.

(Foto: © Flickr/Jeso Carneiro)