arrow

Het laatste nieuws over water

Water is tegenwoordig een hot topic. Naast onze commerciële activiteiten zetten we bij Nature Solutions ook sterk in op sensibilisering en correcte informatieverspreiding. Hier kan u steeds terecht voor de meest recente wateractualiteit en de allerlaatste Nature Solutionsnieuwtjes!

Nieuws

Laten we het hebben over het waterbeheer van morgen

Naar aanleiding van Wereldwaterdag 2024 ging Nature Solutions’ CEO Jurgen Van Rompaey in gesprek met DeMorgen over het verbeteren van het waterbeheer. Lees het boeiende interview hier!

Werken aan een beter waterbeheer is heel concreet en levert meteen zichtbare resultaten op voor lokale gemeenschappen. Maar dat dient dan wel op de juiste manier te worden gestimuleerd en ondersteund.

Meer focus op tastbare milieuproblemen zoals waterbeheer

Van Rompaey: “De communicatie en media-aandacht rond duurzaamheid zijn vaak niet transparant en richten zich te hard op angst zaaien en onzichtbare vijanden zoals klimaatverandering. Bovendien wordt er omwille van machtsstructuren en economische patronen hogerop heel wat geprofiteerd van de goodwill hierrond. Ik vrees dat de gewone mensen, kmo’s en landbouwers duurzaamheid hierdoor nooit voldoende zullen integreren in hun leven of zaakvoering , inclusief de zaken die écht belangrijk zijn en waar we rondom ons écht iets aan kunnen doen.”

“We mogen ons daarom meer focussen op tastbare milieuproblemen zoals proper water, minder afval in de oceaan of waterlopen en circulair waterhergebruik. We zijn de afgelopen jaren al meerdere malen wakker geschud over het belang van een beter waterbeheer. Eind vorig jaar werden daarom de waterverordeningen verstrengd. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het maximaal infiltreren en bufferen van regenwater. Er zijn ook al heel wat mooie voorbeelden van circulair watergebruik en waterrecyclage door bedrijven”, aldus Van Rompaey.

Nood aan betere verdeling van incentives en subsidies

“Grote bedrijven die veel water verbruiken genieten helaas nog steeds van voordeeltarieven op hun leidingwater, terwijl zij net financieel zouden kunnen worden geïncentiveerd om te investeren in een duurzamer en zuiniger waterbeheer. Ook de subsidies gaan vaak vooral naar grote projecten, terwijl lokale kmo’s en de middenklasse samen een veel grotere en meer rechtstreekse impact zouden kunnen hebben.”

Nog veel onbenut potentieel

Van Rompaey: “Naast de land- en tuinbouwsector kunnen ook kmo’s en gezinnen gezuiverd regenwater circulair benutten voor activiteiten waar nu nog veelal leidingwater wordt gebruikt. Ook gefilterd grijs water kan vaak nog nuttig zijn. Er zijn dus nog veel mogelijkheden om met de verschillende waterstromen mooie winsten te realiseren.”

Bron: DeMorgen. https://www.demorgen.be/