arrow

Het laatste nieuws over water

Water is tegenwoordig een hot topic. Naast onze commerciële activiteiten zetten we bij Nature Solutions ook sterk in op sensibilisering en correcte informatieverspreiding. Hier kan u steeds terecht voor de meest recente wateractualiteit en de allerlaatste Nature Solutionsnieuwtjes!

Pers

LEUVEN: KLAAR VOOR FELLE REGENBUIEN

Het Leuvense stadsbestuur gaat meer investeren om wateroverlast tegen te gaan. De voorbije jaren werden al grote bufferbekkens gebouwd. Nu komen er ook waterdoorlatende voetpaden, betere rioleringen en meer regenwaterputten.

“Hoe hard we ook werken aan een klimaatneutrale stad, aan de opwarming van de aarde is volgens wetenschappers niet te ontkomen”, zegt schepen Mohamed Ridouani (SP.A). “We moeten onze stad daarop voorbereiden. We doen dat in het kader van het Europese project ‘Mayors Adapt’. Eén van de belangrijkste gevolgen van die opwarming zijn hevige regenbuien. De strijd tegen wateroverlast is dan ook een prioriteit.” Eind jaren negentig werd Leuven geteisterd door overstromingen na hevige regenbuien. Toen is het stadsbestuur gestart met de aanleg van grote bufferbekkens. De grootste ligt aan de Vaartkom, en vangt bij hevige regenval al het water van de Vaartkom, de Lüdenscheidsingel en de Keizersberg op.

Ook aan Sint-Maartensdal en onder de fietsenstalling van het Rector De Somerplein liggen grote bufferbekkens. “Ze doen hun werk, want de laatste jaren is er in Leuven geen zware wateroverlast meer geweest”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (SP.A). “Maar we moeten ons voorbereiden op nog meer problemen.”

Waterdoorlatende voetpaden
Daarom legt de stad momenteel de eerste waterdoorlatende voetpaden aan waar mogelijk, zoals in de Puttebroekstraat of binnenkort in de Brugveldstraat. Op die manier kan regenwater gemakkelijker infiltreren in de grond en loopt het niet in de riolen. Bij wegenwerken gaat het grootste deel van het budget momenteel ook naar de riolering onder de weg, terwijl vroeger het meeste geld ging naar het bovengrondse gedeelte van de weg.

Het stadsbestuur wil ook meer regenwaterputten in de stad.
“Bij de bouw van nieuwe huizen werd de laatste decennia niet altijd zo’n put aangelegd omdat de mensen het overbodig vonden als iedereen gewoon kraanwater gebruikt. We geven de bewoners nu subsidies om zo’n put aan te leggen. We geven ook subsidies aan bewoners die werken laten uitvoeren om wateroverlast in hun kelder te voorkomen of hun aankoppeling op het rioleringsstelsel zo aan te passen dat afvalwater en regenwater gescheiden blijven”, aldus Robbeets.
Naast de waterbeheersing beloven de schepenen ook werk te maken van meer groen en meer ‘openliggend’ water in het stadscentrum. Zo willen ze vermijden dat de stad een hitte-eiland wordt.

Bron Agripress