arrow

Het laatste nieuws over water

Water is tegenwoordig een hot topic. Naast onze commerciële activiteiten zetten we bij Nature Solutions ook sterk in op sensibilisering en correcte informatieverspreiding. Hier kan u steeds terecht voor de meest recente wateractualiteit en de allerlaatste Nature Solutionsnieuwtjes!

Nieuws

Miljoenen sterfgevallen minder door proper water en toilet?

De Wereldgezondheidsorganisatie is de afgelopen jaren niet de meest transparante organisatie gebleken bij gekende crisissen, maar water lijkt ons een meer belangenvrij goed waar we deze gedachten graag even voor opzij schuiven. Zo melden ze in hun nieuwste rapport – met resultaten uit 2019 – dat 1,4 miljoen stergevallen vermeden konden worden als er betere watervoorzieningen zouden zijn. Door de beperkte toegang tot drinkwater, hygiëne en propere toiletten sterven er jaarlijks te veel mensen. Er dient op WASH-vlak dus dringend vooruitgang geboekt te worden. WASH staat voor (drinking) water, sanitation and adequate hygiene.

Enkele opmerkelijke cijfers uit 2019:

  • 771 miljoen mensen hebben geen toegang tot proper drinkwater.
  • 1,7 miljard mensen beschikken niet over een toilet.
  • Door onveilige WASH-praktijken stierven er 395.000 kinderen.
  • 89% van de sterfgevallen ter wereld komen uit lage- en lagere-­middeninkomens&hsy;landen zoals uit Zuidoost-Azië en Afrika.
  • In landen met een hoog inkomen zou 18% van diarreegevallen vermeden kunnen worden mits er een betere handhygiëne zou zijn.

Al hebben we er hier in België ‘weinig last van’, de cijfers uit het WHO-rapport zijn gewoonweg dramatisch. De WHO dringt er daarom bij overheden op aan actie te ondernemen om de door slechte WASH veroorzaakte ziektelast te verlagen. Er moet focus zijn op veilig water, voldoende sanitaire voorzieningen en hygiëne voor iedereen, met speciale aandacht voor de armste en meest achtergestelde groepen.

Dit is echter geen ver-van-ons-bed-show voor Nature Solutions. In 2016 sloot Nature Solutions namelijk een partnership met Protos vzw, een ngo die zich inzet voor rechtvaardig, duurzaam en participatief waterbeheer in noord en zuid. Voor ten minste drie jaar hebben we onze kennis en expertise in verantwoord waterverbruik gratis ingezet in een programma in Zuid-Benin. De bedoeling was om zo nog een beter zicht te krijgen op de eventuele problemen waarvoor we een oplossing kunnen aanreiken. Het stelde ons in staat om zo een directe bijdrage te leveren aan de fundamentele basisbehoeften en rechten van mensen uit ontwikkelingslanden. Toegang tot drinkwater, sanitair en water voor de landbouw vinden we namelijk iets heel essentieel. Daarnaast steunden we Join For Water met field knowledge, een bezoek ter plaatse en financiële bijdragen. Ook vandaag en in de toekomst blijft Nature Solutions zich inzetten voor optimaal waterbeheer en draagt zo bij aan een betere en gezondere wereld.

Bron

‘Verbeterde toegang tot proper water en toilet kan 1,4 miljoen sterfgevallen per jaar voorkomen’. (z.d.). MO*.
https://www.mo.be/nieuws/who-verbeterde-toegang-tot-proper-water-en-toilet-kan-14-miljoen-sterfgevallen-jaar-voorkomen